Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Báo cáo thanh toán

Báo cáo thanh toán giúp bạn kiểm soát được dòng tiền chảy vào cửa hàng theo các tiêu chí riêng.

Báo cáo BETA hỗ trợ 4 loại báo cáo thanh toán

Các báo cáo được ghi nhận tại thời điểm Đã giao hàng

- Thanh toán theo thời gian

Sắp xếp đơn hàng và số tiền thanh toán theo Giờ/Ngày/Tháng/Năm

- Thanh toán theo phương thức

Danh sách phương thức thanh toán và tổng tiền

- Thanh toán theo nhân viên

Danh sách nhân viên và tổng tiền thu được

- Thanh toán theo chi nhánh

Danh sách chi nhánh và tổng tiền thu được

1. Lọc thời gian xem báo cáo

Bạn có thể xem báo cáo theo ngày, theo tháng, theo quý hoặc thời gian tuỳ chọn.

2. Chi tiết báo cáo

Mỗi báo cáo đều có Bộ lọc, thuộc tính và thống kê để bạn lọc báo cáo theo trạng thái

a. Thuộc tính

Thuộc tính là thông tin bạn muốn hiển thị thêm ra bên ngoài báo cáo

Ví dụ: Thêm thông tin Sản phẩm, mã Sku, Tên phiên bản....

Hệ thống sẽ hiển thị thông tin ra bên ngoài báo cáo. Và được xếp bên trái dấu phân cách.

- Thuộc tính nào có dấu tích là thuộc tính đang được hiển thị rồi. Bạn có thể click chuột vào để bỏ lựa chọn

- Các thông số thống kê được tính toán từ dữ liệu của đơn hàng. Bao gồm:

b. Thống kê

Thống kê là số liệu (số tiền, số lượng) bạn muốn hệ thống báo cáo hiển thị ra

Ví dụ: Thống kê tiền hàng, số lượng thực bán, số lượng hàng trả lại, thuế, tiền vốn.....

Và thông tin này được hiển thị bên phải dấu phân cách

- Thống kê nào có dấu tích là thuộc tính đang được hiển thị rồi. Bạn có thể click chuột vào để bỏ lựa chọn.

- Các thông số thống kê được tính toán từ dữ liệu của đơn hàng. Bao gồm:

c. Bộ lọc

Sau khi đã hiển thị các thông tin cần xem trong báo cáo.

Bạn có thể tạo các bộ lọc để lọc báo cáo theo  nhu cầu mà mình mong muốn

- Các tiêu chí để lọc ra dữ liệu mong muốn của khách hàng. Bao gồm :

3. Nhân bản báo cáo

Tính năng nhân bản: Từ báo cáo có sẵn này, sau khi thêm 1 số điều kiện tuỳ ý. Bạn nhấn nhân bản hệ thống sẽ tự tạo cho bạn 1 báo cáo riêng

Báo cáo này được hiển thị ngoài danh sách báo cáo 

 


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: