Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Báo cáo lợi nhuận

Báo cáo BETA hỗ trợ 9 loại báo cáo lợi nhuận

Các báo cáo được ghi nhận tại thời điểm Đã giao hàng 

1. Lợi nhuận theo thời gian

Lãi hàng bán của từng tháng, bạn có thể so sánh được lợi nhuận của tháng này và tháng trước, hoặc 6 tháng đầu năm...

2. Lợi nhuận theo đơn hàng

Lãi của từng hàng (= giá bán - giá vốn)

3. Lợi nhuận theo khách hàng

Lãi thu được của từng khách hàng

4. Lợi nhuận theo nhóm khách hàng

Lãi thu được của từng nhóm khách hàng

5. Lợi nhuận theo chi nhánh

Lãi thu được của từng chi nhánh

6. Lợi nhuận theo sản phẩm

Lãi thu được của từng sản phẩm

7. Lợi nhuận theo nhân viên

Lãi thu được của từng nhân viên

8. Lợi nhuận theo nguồn bán hàng

Lãi thu được theo từng nguồn bán hàng

9. Báo cáo bán hàng tổng hợp

Tổng hợp tất cả danh sách các đơn hàng trong khoảng thời gian lọc báo cáo, kèm theo thông tin về doanh thu, lãi, vốn...

 

Các bạn lọc thời gian cần xem báo cáo

  • Tính năng nhân bản: Từ báo cáo có sẵn này, sau khi thêm 1 số điều kiện tuỳ ý. Bạn nhấn nhân bản hệ thống sẽ tự tạo cho bạn 1 báo cáo riêng

  Báo cáo này được hiển thị ngoài danh sách báo cáo BETA 

  Mỗi báo cáo đều có Bộ lọc, thuộc tính và thống kê để bạn lọc báo cáo theo trạng thái

  1. Thuộc tính:

  Thuộc tính là thông tin bạn muốn hiển thị thêm ra bên ngoài báo cáo

  Ví dụ: Thêm thông tin Sản phẩm, mã Sku, Tên phiên bản....

  Hệ thống sẽ hiển thị thông tin ra bên ngoài báo cáo. Và được xếp bên trái dấu phân cách.

  - Thuộc tính nào có dấu tích là thuộc tính đang được hiển thị rồi. Bạn có thể click chuột vào để bỏ lựa chọn.

  2. Thống kê

  Thống kê là số liệu bạn muốn hệ thống báo cáo hiển thị ra

  Ví dụ: Thống kê tiền hàng, số lượng thực bán, số lượng hàng trả lại, thuế, tiền vốn.....

  Và thông tin này được hiển thị bên phải dấu phân cách

  - Thuộc tính nào có dấu tích là thuộc tính đang được hiển thị rồi. Bạn có thể click chuột vào để bỏ lựa chọn.

   

  3. Bộ lọc

  Sau khi đã hiển thị các thông tin cần xem trong báo cáo.

  Bạn có thể tạo các bộ lọc để lọc báo cáo theo  nhu cầu mà mình mong muốn

  Ví dụ: Tạo bộ lọc báo cáo lợi nhuận cho 1 sản phẩm duy nhất

  Hệ thống sẽ hiển thị danh sách sản phẩm ở dưới, bạn tích chọn để chọn sản phẩm phù hợp

  • Kết quả bộ lọc


  Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

  Hữu ích Không hữu ích
  Số lượt đánh giá hữu ích: