Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Báo cáo doanh thu bán hàng

Sapo Pos cung cấp hệ thống báo cáo doanh thu để bạn có thể quản lý và kiểm soát được doanh thu bán hàng trong khoảng thời gian nhất định, theo kênh bán hàng, theo nhà cung cấp, theo khách hàng..., giúp bạn đưa ra những chiến lược bán hàng tốt nhất để tăng doanh thu bán hàng của bạn.

Sapo hỗ trợ 11 mẫu báo cáo doanh thu cơ bản trên hệ thống:

Các đơn hàng phải qua bước Đã giao hàng mới được ghi nhận vào báo cáo doanh thu ( Trừ báo cáo thống kê đơn hàng). Bao gồm cả những đơn phát sinh trả hàng.

Doanh thu theo thời gian

Doanh thu các đơn hàng đã bán theo khoảng thời gian lọc

- Doanh thu theo nguồn bán hàng

Doanh thu các đơn hàng đã bán theo khoảng nguồn đơn hàng (web, facebook, shopee...)

- Sản phẩm bán chạy

Danh sách sản phẩm bán chạy kèm số lượng đã bán

- Doanh thu theo sản phẩm

Tiền hàng bán ra của từng mã sản phẩm

- Doanh thu theo đơn hàng

Tiền hàng bán ra của từng đơn hàng

- Doanh thu theo khách hàng

Tiền hàng bán ra của từng khách hàng

- Doanh thu theo  nhân viên

Tiền hàng bán được của mỗi nhân viên

- Doanh thu theo chi nhánh

Tiền hàng bán được của mỗi chi nhánh

- Báo cáo trả hàng theo sản phẩm

Danh sách sản phẩm bị trả hàng

- Báo cáo trả hàng theo đơn hàng

Danh sách đơn hàng bị trả hàng

- Báo cáo thống kê đơn hàng

Thống kê số lượng đơn hàng được tạo trong khoảng thời gian lọc

1. Lọc thời gian xem báo cáo

Bạn có thể xem báo cáo theo  ngày, theo tháng, theo quý hoặc thời gian tuỳ chọn.

 

2. Chi tiết báo cáo

Mỗi báo cáo đều có Bộ lọc, thuộc tính và thống kê để bạn lọc báo cáo theo trạng thái

a. Thuộc tính

Thuộc tính là thông tin bạn muốn hiển thị thêm ra bên ngoài báo cáo

Ví dụ: Thêm thông tin Sản phẩm, mã Sku, Tên phiên bản....

Hệ thống sẽ hiển thị thông tin ra bên ngoài báo cáo. Và được xếp bên trái dấu phân cách.

- Thuộc tính nào có dấu tích là thuộc tính đang được hiển thị rồi. Bạn có thể click chuột vào để bỏ lựa chọn.

- Các thông số thống kê được tính toán từ dữ liệu của đơn hàng. Bao gồm:

b. Thống kê

Thống kê là số liệu ( số tiền, số lượng) bạn muốn hệ thống báo cáo hiển thị ra

Ví dụ: Thống kê tiền hàng, số lượng thực bán, số lượng hàng trả lại, thuế, tiền vốn.....

Và thông tin này được hiển thị bên phải dấu phân cách

- Thống kê nào có dấu tích là thuộc tính đang được hiển thị rồi. Bạn có thể click chuột vào để bỏ lựa chọn.

- Các thông số thống kê được tính toán từ dữ liệu của đơn hàng. Bao gồm:

 

c. Bộ lọc

Sau khi đã hiển thị các thông tin cần xem trong báo cáo.

Bạn có thể tạo các bộ lọc để lọc báo cáo theo  nhu cầu mà mình mong muốn

Ví dụ: Tạo bộ lọc doanh thu bán hàng theo Số điện thoại khách hàng, gõ đầu số tìm kiếm

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách số điện thoại ở dưới, bạn tích chọn để chọn số điện thoại phù hợp.

  • Kết quả bộ lọc

- Các tiêu chí để lọc ra dữ liệu mong muốn của khách hàng. Bao gồm :

3. Nhân bản báo cáo

Tính năng nhân bản: Từ báo cáo có sẵn này, sau khi thêm 1 số điều kiện tuỳ ý. Bạn nhấn nhân bản hệ thống sẽ tự tạo cho bạn 1 báo cáo riêng

Báo cáo này được hiển thị ngoài danh sách báo cáo 

 


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: