Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Tìm hiểu về sản phẩm

Sản phẩm chính là hàng hóa, phần mềm, dịch vụ hoặc phiếu quà tặng, mã giảm giá... mà bạn đang muốn đăng bán tại cửa hàng của mình.

Để thêm 1 sản phẩm, chỉ cần upload hình ảnh sản phẩm và nhập chi tiết sản phẩm. Nếu sản phẩm của bạn có nhiều biến thể như kích thước hoặc màu sắc… bạn cũng có thể thêm các phiên bản khác nhau.

Với phần sản phẩm chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu và sử dụng: