Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

Cài đặt chức năng tài khoản thanh toán

Chức năng tài khoản thanh toán sẽ giúp bạn thiết lập chỉ những khách hàng có đăng ký tài khoản mới có thể mua hàng hoặc không cần đăng ký tài khoản vẫn có thể mua hàng.

Để cài đặt chức năng tài khoản, bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

  • Bước 1: Trong trang quản trị website, click vào Cấu hình và chọn Trang thanh toán

  • Bước 2: Tại đây bạn tới mục Tài khoản khách hàng và lựa chọn 3 chức năng của tài khoản:

 

  • Vô hiệu chức năng tài khoản: Khách hàng sẽ chỉ thanh toán được khi họ không đăng nhập vào tài khoản trên web mặc dù họ đã có tài khoản trên website.
  • Bắt buộc có tài khoản: Khách hàng chỉ thanh toán thành công nếu họ đã có tài khoản đăng ký trên website
  • Không bắt buộc có tài khoản: Khách hàng có thể thanh toán mà khong cần đăng nhập. Với chức năng này thì dù có tài khoản hay không khách hàng vẫn có thể thanh toán
  • Bước 3: Click chọn Lưu để lưu lại thông tin

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: