Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Cấu hình trang thanh toán

Trong bài viết này, Sapo sẽ hướng dẫn bạn các bước cấu hình hiển thị trên trang thanh toán khi người mua hàng tiến hành hoàn tất đơn hàng.

Để cấu hình trang thanh toán, tại trang quản trị Sapo Web bạn chọn Cấu hình > Trang thanh toán

1. Hiển thị các bước thanh toán: Sapo hỗ trợ bạn có thể thiết lập cấu hình hiển thị các bước thanh toán theo 2 cách: bạn có thể lựa chọn trang thanh toán 1 bước hoặc nhiều bước sau đó chọn Lưu 

  • Trang thanh toán 1 bước:  các bước thanh toán được gộp chung trên 1 màn hình
  • Trang thanh toán nhiều bước: các bước thanh toán được tách riêng biệt thành nhiều trên từng màn hình
  • Lưu ý: Mặc định của hệ thống là thanh toán 1 bước

Sau khi thiết lập cấu hình Trang thanh toán, khi hoàn tất đơn hàng, người mua sẽ hoàn tất đơn theo các bước mà bạn đã thiết lập.

- Giao diện thanh toán người mua hàng thực hiện khi bạn chọn cấu hình thanh toán 1 bước:

- Giao diện thanh toán người mua hàng thực hiện khi bạn chọn cấu hình thanh toán nhiều bước. Với cấu hình bước thanh toán này, người mua hàng sẽ cần 

+> Cập nhật thông tin người mua hàng, người nhận hàng

+> Tiếp đến chuyển sang màn hình chọn vận chuyển:

+> Cuối cùng là màn phương thức thanh toán.

2. Thiết lập yêu cầu tài khoản với người mua hàng: Chức năng tài khoản thanh toán sẽ giúp bạn thiết lập chỉ những khách hàng có đăng ký tài khoản mới có thể mua hàng hoặc không cần đăng ký tài khoản vẫn có thể mua hàng.

- Bạn có thể lựa chọn 1 trong 3 yêu cầu về tài khoản mua hàng của khách hàng sau đó chọn Lưu

 

+> Vô hiệu chức năng tài khoản: Khách hàng sẽ chỉ thanh toán được khi họ không đăng nhập vào tài khoản trên web mặc dù họ đã có tài khoản trên website.

+> Bắt buộc có tài khoản: Khách hàng chỉ thanh toán thành công nếu họ đã có tài khoản đăng ký trên website

+ Không bắt buộc có tài khoản: Khách hàng có thể thanh toán mà khong cần đăng nhập. Với chức năng này thì dù có tài khoản hay không khách hàng vẫn có thể thanh toán

3. Thông tin thanh toán: bạn có thể chọn các thông tin mà khách hàng cần cung cấp mỗi khi thanh toán. Sapo khuyến khích tắt các thông tin không cần thiết với bạn.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: