Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Email doanh nghiệp

Email doanh nghiệp hay còn gọi là email theo tên miền là một hình thức email cho phép doanh nghiệp sử dụng tên công ty hoặc tên website làm đuôi của email (như sales@cong-ty.com). 

Sử dụng email doanh nghiệp sẽ giúp quản lý tập trung, quảng bá thương hiệu, tạo tin cậy cho đối tác hơn khi dùng các địa chỉ email miễn phí như Gmail, Yahoo, VNN...

Tại Sapo Web, hệ thống hỗ trợ bạn tạo email doanh nghiệp với số lượng người dùng (user) theo gói dịch vụ mà bạn đang sử dụng. (Bạn tham khảo bảng giá dịch vụ tại đây).

Trong bài này:

  • Đăng nhập hệ thống email
  • Đổi mật khẩu email
  • Tạo chữ ký cho email
  • Chuyển tiếp email
  • Chặn email spam
  • Cài đặt email trên điện thoại