Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm được hiển thị trên website sẽ giúp khách hàng dễ dàng nhìn thấy và hình dung về sản phẩm của bạn.

Bạn nên sử dụng ảnh có định dạng .JPEG cho các hình ảnh của mình để đảm bảo ảnh hiển thị với chất lượng hình tốt nhất.

Để thêm hình ảnh sản phẩm bạn thực hiện theo hướng dẫn:

  • Bước 1: Từ trang Sản phẩm click chọn một sản phẩm, nhấp chuột vào nút Thêm ảnh sản phẩm để thêm ảnh cho sản phẩm của bạn. Bạn có thể thêm bao nhiêu ảnh tùy ý.

  • Bước 2: Hình ảnh đầu tiên hiển thị là ảnh đại diện của sản phẩm. Bạn có thể thay đổi bằng cách sử dụng chuột kéo thả hình ảnh từ bên phải sang phía bên trái của ô. 

  • Bước 3: Chọn Lưu để lưu thông tin