Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Quản lý bình luận bài viết

Nếu bạn thiết lập tính năng Cho phép bình luận, chờ kiểm duyệt với các bài viết trên blog, tất cả các bình luận của khách hàng sẽ không được hiển thị ngay trên trang web mà bạn cần kiểm duyệt trong mục Quản lý bình luận.

Để tránh các thông tin, bình luận spam trên các bài đăng, bạn cần kiểm duyệt các bình luận có dấu hiệu spam và không cho hiển thị trên blog của bạn.

Trong bài này bạn có thể thực hiện:

Duyệt bình luận

  • Bước 1: Truy cập trang quản trị, click vào Website và chọn Blog

  • Bước 2: Click nút Quản lý bình luận ở phía trên góc trái màn hình

  • Bước 3: Tại trang danh sách bình luận, bạn click vào nút Duyệt để hiển thị các bình luận trên blog của bạn

  • Bước 4: Nếu muốn xóa bình luận bạn Click vào biểu tượng thùng rác tại mỗi bình luận để xóa bình luận khỏi trang blog

Tạo bộ lọc bình luận theo trạng thái

Trong trang quản lý bình luận bạn có thể sử dụng bộ lọc bình luận để lọc và lưu các thông tin theo trạng thái để xem và quản lý thông tin dễ dàng.

  • Bước 1: Trong trang danh sách bình luận bạn click chọn Lọc bình luận

  •  Bước 2: Menu thả xuống hiển thị lựa chọn điều kiện lọc bạn chọn lọc theo Trạng thái

  • Bước 3: Danh sách các điều kiện lọc sẽ hiển thị, bạn lựa chọn lọc theo điều kiện đang muốn lọc

 

- Chưa duyệt: Lọc theo các bình luận chưa được kiểm duyệt hiển thị

- Spam: Lọc theo các bình luận đang được đánh dấu spam trên hệ thống

- Đã duyệt: Lọc theo các bình luận đã được kiểm duyệt

  • Bước 4: Bạn chọn lọc theo trạng thái Chưa duyệt, danh sách các bình luận chưa duyệt sẽ hiển thị trên màn hình, bạn tiếp tục chọn nút Lưu bộ lọc

  • Bước 5: Cửa sổ poup hiển thị thông tin bạn điền tên kết quả tìm kiếm và chọn Lưu để lưu bộ lọc

  • Bước 6: Sau khi chọn lưu thành công tab bộ lọc bạn đã lưu lại sẽ hiển thị bên cạnh tab Tất cả các trang, bạn có thể dễ dàng click vào để xem các bình luận theo trạng thái đã lưu.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: