Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Hướng dẫn cập nhật bài viết trên Sapo Web

Trong quá trình sử dụng blog, bạn có thể sửa đổi một số thông tin sau:

Chỉnh sửa nội dung bài viết blog

 • Bước 1: Truy cập trang quản trị, click vào Website và chọn Blog.

 • Bước 2: Trang danh sách bài viết hiển thị, click vào tiêu đề bài viết bạn muốn chỉnh sửa nội dung.

 • Bước 3: Tại trang chi tiết của bài viết, bạn có thể chỉnh sửa Tiêu đề, Nội dung bài viết

 • Thay đổi ảnh đại diện của bài viết: Click vào nút Cập nhật và chọn Upload ảnh, tiếp tục chọn ảnh đại diện mới cho bài viết 

  

 • Thay đổi tác giả bài viết: Trong menu thả xuống mục Tác giả, chọn 1 tác giả mới 

Lưu ý

Chỉ có tên của quản trị website và các nhân viên đã được phân quyền viết Blog mới xuất hiện trong danh sách tác giả này.

 • Thay đổi Danh mục bài viết: Trong menu thả xuống phần Danh mục, bạn lựa chọn 1 danh mục bài viết

 

 • Chỉnh sửa tag: Bạn có thể thêm mới hoặc xóa các tag cũ bằng cách click vào dấu “x” bên cạnh mỗi tag, bạn cũng có thể sử dụng nút Toàn bộ Tag để bổ sung các tag đã tạo từ trước đó.

 

 • Chỉnh sửa phần Tối ưu SEO: Thay đổi các thông tin Tiêu đề trangThẻ mô tả nếu cần thiết

 • Thay đổi Trạng thái hiển thị: chọn Hiển thịẨn hoặc Đặt lịch hiển thị nếu bạn chưa muốn bài viết hiển thị vào thời điểm này. 

 

 

 • Bước 4: Click nút Lưu để cập nhật thông tin thay đổi của bài viết.

Xóa một bài viết blog

Để xóa một bài viết, các bạn làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Truy cập trang quản trị, click vào Website và chọn Blog

 • Bước 2: Click vào tiêu đề bài viết mà bạn muốn Xóa.

 • Bước 3: Click vào nút Xóa bài viết ở góc dưới cùng trên bên trái bài viết

 • Bước 4: Trong cửa sổ xác nhận hiện ra bạn click Xóa, sau đó bài viết sẽ được xóa thành công .

Xóa nhiều bài viết cùng 1 thời điểm

Để xóa nhiều bài viết cùng một lúc bạn thao tác như sau:

 • Bước 1: Truy cập trang quản trị, click vào Website và chọn Blog

 • Bước 2: Tại danh sách bài viết, click vào ô vuông hiển thị trước tiêu đề bài viết để lựa chọn các bài viết mà bạn muốn xóa và chọn tiếp nút Chọn thao tác, trong danh sách thả xuống chọn Xóa bài viết

 • Bước 3: Trong cửa sổ xác nhận hiện ra, bạn click chọn Xóa, các bài viết sẽ được xóa khỏi hệ thống


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: