Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Thêm tag cho đơn hàng

Để thêm các trạng thái khác của đơn hàng như Đã đóng gói, Đã hoàn trả hay bất cứ trạng thái gì mà bạn muốn, bạn có thể sử dụng tính năng Thêm Tag cho đơn hàng.

Khi đã được tag, các đơn hàng có thể được lọc theo tag và lưu lại tag đã lọc. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy các đơn hàng đó.

Để thêm tag cho đơn hàng

  • Bước 1: Trong phần quản trị website, chọn Đơn hàng và chọn tiếp Danh sách đơn hàng

  • Bước 2: Click vào mã đơn hàng mà bạn muốn thêm Tag >> Chọn thao tác >> Thêm Tags.

  • Bước 3: Hiển thị cửa sổ "Thêm Tag cho 1 đơn hàng"  bạn nhập nội dung mà bạn muốn tag (nên để giới hạn 40 ký tự bao gồm chữ và số) sau đó gõ dấu phẩy (,) để thêm tag tiếp theo. 

  • Bước 4: Click vào nút Lưu.

Nếu bạn muốn thêm tag giống với nhiều đơn hàng khác, bạn có thể chọn những tag đã được sử dụng.

Chú ý

Nếu bạn đã tạo một tag cho đơn hàng trong quá khứ vượt quá 40 ký tự, bạn sẽ không thể thêm lại tag đó vào một đơn hàng khác.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: