Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Chỉnh sửa menu

Với các menu mặc định của hệ thống, hay sau khi Thêm mới menu bạn có thể điều chỉnh thêm mới, sửa, xóa, thay đổi thứ tự hiển thị các liên kết trên menu.

1. Thêm mới liên kết Menu

 • Bước 1: Truy cập trang quản trị, click vào Website > Menu > chọn memnu cần thêm mới liên kết

 • Bước 2: Chọn Thêm liên kết

 • Bước 3: Nhập tên cho liên kết vào trường Tên liên kết > lựa chọn trang đích trong trường Liên kết và lựa chọn trang tương ứng. 

Các loại liên kết:

 • Trang chủ: link đến trang chủ của website
 • Danh mục sản phẩm: link đến một danh mục sản phẩm
 • Sản phẩm: link đến một sản phẩm
 • Tất cả sản phẩm: link đến tất cả sản phẩm
 • Trang tĩnh: link đến một trang tĩnh
 • Blog: link đến trang blog của website
 • Trang tìm kiếm: link đến trang tìm kiếm của website
 • Địa chỉ web: link đến địa chỉ web của cửa hàng hoặc bên ngoài cửa hàng

Ví dụ bạn muốn tạo một liên kết tới trang nội dung giới thiệu > bạn chọn liên kết Trang nội dung > chọn bài nội dung cần liên kết > chọn Hoàn thành

 • Bước 4: Click nút Lưu để hoàn tất

2. Sửa liên kết Menu

 • Bước 1: Truy cập trang quản trị, click vào Website > Menu > chọn memnu cần điều chỉnh

 • Bước 2: Trong trang Menu, bạn click chọn vào biểu tượng chiếc bút  ở liên kết menu cần chỉnh sửa

 • Bước 3: Chỉnh sửa liên kết

PopUp sửa liên kết hiện ra. Tại đây bạn có thể sửa Tên liên kết, chọn lại liên kết muốn điều chỉnh

  Sau khi chỉnh sửa liên kết, bạn chọn Hoàn thành > chọn Lưu để hoàn tất

   3. Xóa liên kết menu

   • Bước 1: Truy cập trang quản trị, click vào Website > Menu > chọn memnu cần điều chỉnh

    

   • Bước 2: Click vào biểu tượng thùng rác phía bên phải liên kết mà bạn muốn xóa.

   • Bước 3: Click nút Lưu.

   4. Thay đổi thứ tự hiển thị liên kết trên menu

   • Bước 1: Truy cập trang quản trị, click vào Website > Menu > chọn memnu cần điều chỉnh

   • Bước 2: Ấn giữ vào biểu tượng mũi tên điều hướng, kéo thả liên kết vào vị trí mà bạn muốn.

   • Bước 3: Click nút Lưu.

   Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

   Hữu ích Không hữu ích
   Số lượt đánh giá hữu ích: