Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Tìm hiểu về trang Thanh toán

Quy trình thanh toán là một bước quan trọng để khách hàng của bạn thanh toán chi phí. Khi khách hàng thanh toán, họ có thể chọn thanh toán cho đơn đặt hàng của mình bằng bất kỳ phương thức nào bạn đã cài đặt trong phương thức thanh toán. Bạn có thể kích hoạt nhiều phương thức thanh toán trên Sapo Web.

Trang Thanh toán của Sapo Web mang đến cho người dùng rất nhiều tính năng tiện ích, giúp cho việc thanh toán trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Tại trang Cấu hình Thanh toán, bạn có thể thực hiện các thao tác cài đặt sau:

  • Tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến 
  • Thêm phương thức thanh toán thủ công
  • Cài đặt chức năng tài khoản thanh toán của khách hàng
  • Tùy chỉnh các thông tin cần nhập khi khách hàng thao tác thanh toán
  • Thiết lập xử lý đơn hàng
  • Thêm điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật và hoàn trả