Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Tìm hiểu về trang Thanh toán

Quy trình thanh toán online là một bước quan trọng để khách hàng của bạn thanh toán chi phí. Khi khách hàng thanh toán, họ có thể chọn thanh toán cho đơn đặt hàng của mình bằng bất kỳ phương thức nào bạn đã cài đặt trong phương thức thanh toán. Bạn có thể kích hoạt nhiều phương thức thanh toán trên Sapo Web.

Trang Thanh toán của Sapo Web mang đến cho người dùng rất nhiều tính năng tiện ích, giúp cho việc thanh toán trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Tại trang Cấu hình Thanh toán, bạn có thể thực hiện các thao tác cài đặt sau: