Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Hoàn trả một phần và toàn bộ đơn hàng.

Sau khi đã xác nhận thanh toán thành công, vì một lý do nào đó bạn có thể Hoàn trả đơn hàng. Tại đây, bạn có thể hoàn trả thanh toán nếu chưa giao hàng hoặc hoàn trả thanh toán và hoàn nhập hàng tồn kho nếu đã giao hàng cho khách. 

Đơn hàng cần hoàn trả trong các tình huống như: sản phẩm họ đặt hàng đã hết hàng và khách hàng không muốn chờ đến khi sản phẩm được bổ sung hoặc khách hàng thay đổi ý định và họ chỉ muốn mua một vài sản phẩm của đơn hàng.

1. Hoàn trả một phần đơn hàng

Có 2 cách để hoàn trả toàn bộ đơn hàng:

- Cách 1: Sử dụng nút Hoàn trả

- Cách 2: Hủy đơn hàng:

1.1 Sử dụng nút Hoàn trả

 • Bước 1: Trong phần quản trị website, chọn Đơn hàng và chọn tiếp Danh sách đơn hàng

 • Bước 2: Click vào mã đơn hàng mà bạn muốn hoàn trả

 • Bước 3: Click vào "Hoàn trả"

 • Bước 4: Nhập số lượng ở cột “Trả lại” nếu bạn đã giao hàng cho khách. Tick vào ô “Hoàn kho X sản phẩm” nếu bạn muốn theo dõi sản phẩm tồn kho.

 • Bước 5: Nhập số tiền hoàn trả, tích hoặc không tích chọn gửi email tới khách hàng, sau đó ấn nút Hoàn trả x đ, hệ thống sẽ ghi nhận lại lịch sử bạn đã hoàn trả.

Chú ý

Nếu có mã giảm giá được áp dụng cho đơn hàng này, ban phải kiểm tra khoản tiền hoàn trả một cách cẩn thận. Thao tác này không thể khôi phục.

1.2 Hủy đơn hàng

Bạn cũng có thể hoàn trả toàn bộ đơn hàng bằng cách hủy nó.

1.3 Hoàn trả một phần nữa của đơn hàng

 • Bước 1: Trong phần quản trị website, chọn Đơn hàng và chọn tiếp Danh sách đơn hàng

 • Bước 2: Click vào mã đơn hàng mà bạn muốn hoàn trả

 • Bước 3: Click vào "Hoàn trả"

 • Bước 4: Nhập số lượng ở cột “Trả lại” nếu bạn đã giao hàng cho khách. Tick vào ô “Hoàn kho X sản phẩm” nếu bạn muốn theo dõi sản phẩm tồn kho.

 

 • Bước 5: Nhập số tiền hoàn trả, tích hoặc không tích chọn gửi email tới khách hàng, sau đó ấn nút Hoàn trả x đ.

Hệ thống sẽ ghi nhận lại lịch sử bạn đã hoàn trả.

Sau đó tại danh sách đơn hàng sẽ hiển thị trạng thái Hoàn trả toàn bộ

 

Chú ý

Nếu có mã giảm giá được áp dụng cho đơn hàng này, ban phải kiểm tra khoản tiền hoàn trả một cách cẩn thận. Thao tác này không thể khôi phục.

2. Hoàn trả toàn bộ đơn hàng.

 • Bước 1:Trong phần quản trị website, chọn Đơn hàng và chọn tiếp Danh sách đơn hàng

 • Bước 2: Click vào mã đơn hàng mà bạn muốn hoàn trả

 • Bước 3: Click vào "Hoàn trả"

 • Bước 4: Nhập số lượng ở cột “Trả lại” nếu bạn đã giao hàng cho khách. Tick vào ô “Hoàn kho X sản phẩm” nếu bạn muốn theo dõi sản phẩm tồn kho.

 • Bước 5: Nhập số tiền hoàn trả, tích hoặc không tích chọn “Gửi email” sau đó ấn nút Hoàn trả x đ, hoàn trả thành công hệ thống sẽ hiển thị trạng thái đơn hàng đã hoàn trả toàn phần

Chú ý

Nếu có mã giảm giá được áp dụng cho đơn hàng này, ban phải kiểm tra khoản tiền hoàn trả một cách cẩn thận. Thao tác này không thể khôi phục.

Để xem lịch sử giao dịch của đơn hàng, hãy sử dụng phần Lịch sử đơn hàng trong trang chi tiết đơn hàng.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: