Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

App kết nối nhiều Web

Ứng dụng Kết nối nhiều Web giúp bạn đồng bộ dữ liệu đa website về phần mềm - kết nối 1 phần mềm POS với nhiều Website.

Trong bài viết này, Sapo sẽ hướng dẫn ban các thao tác cài đặt và sử dụng ứng dụng Kết nối nhiều Web.

1. Cài đặt ứng dụng

 • Bước 1: Để cài đặt ứng dụng, bạn truy cập vào ứng dụng qua link được cung cấp.
 • Bước 2: Nhập alias site Sapo POS

 • Bước 3: Truy cập màn hình tổng quan của app

Lúc này, bạn chưa kết nối với site web nào, trước khi kết nối vui lòng thực hiện theo mục 2 “Chuẩn bị trước khi kết nối”

2. Chuẩn bị trước khi kết nối

 • Về tồn kho: Đảm bảo số liệu tồn kho tại các chi nhánh trên hệ thống Sapo sẵn sàng cho việc tích hợp.

 • Về sản phẩm: Kiểm tra các SKU sản phẩm tại Sapo POS có trùng với SKU sản phẩm tại Sapo Web hay chưa. Nếu chưa, bạn có thể thực hiện theo các thao tác sau:

  • Xuất danh mục sản phẩm ở hai hệ thống ra Excel

  • Kiểm tra và chỉnh sửa đối với những sản phẩm chưa khớp cho cả hai hệ thống.

  • Nhập lại danh sách sản phẩm.

 • Về tài khoản: Nếu tài khoản Omni (hoặc Sapo POS) và tài khoản Website của bạn cùng sử dụng phương thức đăng nhập qua số điện thoại thì cần đảm bảo tài khoản đăng nhập của bạn ở 2 bên Phần mềm và Website là cùng một số điện thoại.

3. Thiết lập đồng bộ lần đầu

Sau khi đảm bảo tồn kho và mã SKU sản phẩm 2 hệ thống giống nhau, bạn thực hiện liên kết Web như sau:

 • Bước 1: Nhấn nút “Kết nối trang web mới

 • Bước 2: Điền alias của trang web muốn kết nối

Lưu ý:

Trang web bạn đang kết nối cần đảm bảo đang không liên kết với site Sapo POS nào trước đó qua kênh đồng bộ, nếu không dữ liệu sản phẩm và đơn hàng có thể bị sai lệch, trùng lặp.

Sau đó bạn sẽ đến bước xin quyền của ứng dụng. Nhấn “Cài đặt” để tiếp tục.

 • Bước 3: Lựa chọn phương thức cài đặt kênh mà bạn muốn

Tại bước này bạn có 2 sự lựa chọn:

a. Cấu hình mặc định

Dữ liệu đồng bộ Trạng thái cấu hình Ý nghĩa
Thiết lập đồng bộ dữ liệu đơn hàng (Bật) Đồng bộ tự động đơn hàng tạo ra trên Sapo Web về Sapo POS Đơn hàng tạo ra trên Sapo Web sẽ được tự động đồng bộ về Sapo POS
Đồng bộ trạng thái đơn hàng mới (Chọn) Đơn hàng từ Sapo Web về không được tự động duyệt trên Sapo POS
 • Đơn hàng từ Sapo Web về Sapo POS sẽ không tự động được duyệt mà chỉ ở trạng thái đặt hàng.
 • Đơn hàng chưa được duyệt trên Sapo sẽ không ảnh hưởng tới tồn kho của sản phẩm.
Lựa chọn nhân viên xử lý đơn hàng Để trống  
Thiết lập chính sách giá đồng bộ của Sapo POS và Sapo Web
 • (Bật) Tự động đồng bộ giá sản phẩm
 • Giá bán hàng hoá Sapo Web - Giá bán lẻ
 • Giá so sánh Sapo Web - Không so sánh giá

Giá trên Sapo Web sẽ được đồng bộ từ Sapo POS khi sản phẩm thêm mới hoặc cập nhật

Giá bán hàng hóa trên Sapo Web sẽ được đồng bộ với giá bán lẻ trên Sapo POS

Giá so sánh trên Sapo Web không đồng bộ với giá nào trên Sapo POS

Thiết lập chi nhánh đồng bộ
 • Thiết lập chi nhánh đồng bộ kho với Sapo Web - Chi nhánh mặc định
 • Chi nhánh nhận dữ liệu đơn hàng từ Sapo Web -  Chi nhánh mặc định
Sản phẩm trên Sapo Web sẽ được đồng bộ theo tồn kho của chi nhánh mặc định
Thiết lập đồng bộ khách hàng (Chọn) Số điện thoại Tiêu chí liên kết khách hàng giữa hai hệ thống là số điện thoại

b. Tự thiết lập cấu hình

 • Bước 1: Thiết lập chi nhánh đồng bộ 

Số lượng chi nhánh Sapo bạn chọn sẽ ảnh hưởng đến số lượng tồn kho hàng hóa sẽ đẩy lên Sapo Web .

Ví dụ: Cửa hàng Sapo có 2 chi nhánh A và B. Hàng hóa X có Tồn chi nhánh A = 10, tồn chi nhánh B = 5:

 • Nếu chọn chỉ đồng bộ chi nhánh A > Sẽ đẩy tồn kho hàng hóa X lên Sapo Web là 10
 • Nếu chọn chỉ đồng bộ chi nhánh B > Sẽ đẩy tồn kho hàng hóa X lên Sapo Web là 5
 • Nếu chọn đồng bộ cả hai chi nhánh A và B > Sẽ đẩy tồn kho hàng hóa X lên Sapo Web là 15

 • Bước 2: Đồng bộ giá

 • Bước 3: Đồng bộ khách hàng

Tại đây bạn lựa chọn phương thức sẽ đồng bộ thông tin khách hàng từ Sapo Web về Sapo và tiêu chí định danh để liên kết khách hàng giữa Sapo Web và Sapo

Có 2 tiêu chí định danh là Email và Số điện thoại.

Ví dụ:

 • Khách hàng trong đơn hàng của Web có số điện thoại và số điện thoại này chưa có trên Sapo > Sapo tạo mới khách hàng
 • Khách hàng trong đơn hàng của Web có số điện thoại và số này đã trùng trên Sapo > Sử dụng thông tin khách hàng trên Sapo
 • Với trường hợp này thì 2 (hoặc nhiều) khách hàng trên Web có cùng số điện thoại, thì khi đồng bộ sẽ thành 1 khách hàng trên Sapo.
 • Khách hàng trong đơn hàng của Web chưa có số điện thoại > Khi đơn hàng về Sapo sẽ là khách lẻ.
 • Khi chọn định danh là email thì có cơ chế tương tự.

 • Bước 4: Hoàn thành

Sau khi hoàn thành các bước đồng bộ trên màn hình sẽ hiển thị thông tin chi tiết các thông số mà bạn đã thiết lập.

Bạn kiểm tra lại các thiết lập và chọn Quay lại để điều chỉnh nếu có

Nếu đã xác nhận với các thiết lập, bạn chọn Tiếp để hoàn thành đồng bộ

Sau khi xác nhận và hoàn thành các bước màn hình sẽ hiển thị thông tin bạn đã hoàn thành cài đặt kênh bán hàng Sapo Web, bạn tiếp tục chọn Truy cập kênh Website

4. Đồng bộ sản phẩm

Để xem danh sách sản phẩm đồng bộ bạn chọn Sản phẩm đồng bộ trên thanh menu

Trong màn hình sản phẩm, bạn có thể thao tác dễ dàng để:

- Xem tất cả sản phẩm; số lượng sản phẩm đã liên kết, chưa liên kết, lỗi liên kết, bằng cách click vào các tab tương ứng (1)

- Lọc được các sản phẩm ở Sapo/ ở Sapo Web bằng cách click và lựa chọn ở ô số (2)

- Xem được trạng thái liên kết (3), thực hiện ngay được các thao tác Hủy liên kết / Liên kết

- Bạn có thể xem được thông tin so sánh sản phẩm ở 2 bên bằng việc nhấp vào  (4)

Các trạng thái liên kết

 • Đã liên kết: Hai sản phẩm trên 2 hệ thống Sapo và Sapo Web đã được liên kết với nhau qua SKU. Đơn hàng từ Sapo Web có sản phẩm sẽ được đồng bộ sang Sapo
 • Chưa liên kết: Hai sản phẩm trên 2 hệ thống chưa được liên kết với nhau do cấu hình đồng bộ bị tắt, hoặc đã ngắt liên kết thủ công.
 • Liên kết thất bại do gặp lỗi: Hai sản phẩm có cùng SKU nhưng trong quá trình liên kết thì gặp lỗi.

Các hành động đồng bộ:

 • Liên kết: Hệ thống sẽ tìm kiếm sản phẩm có trùng mã SKU tương ứng ở cả 2 bên Pos, Web để liên kết với nhau và thực hiện đồng bộ. (Lưu ý: Sản phẩm trùng SKU phải không được liên kết với một sản phẩm khác, nếu không bạn cần hủy liên kết này trước khi liên kết được thực hiện)
 • Hủy liên kết: Hệ thống sẽ ngắt liên kết 2 sản phẩm Pos - Web, dữ liệu kho và giá sẽ không được đồng bộ.
 • Đồng bộ dữ liệu ngay: Hệ thống sẽ thực hiện đồng bộ dữ liệu tồn kho và giá (nếu bật đồng bộ) từ Sapo về Sapo Web

Lưu ý:

Khi Đồng bộ Sapo với Sapo Web:

 • Một tài khoản Sapo Web có thể đồng bộ với một hoặc nhiều chi nhánh của một tài khoản Sapo.
 • Đơn hàng, khách hàng có sẵn tại Sapo Web trước khi thiết lập đồng bộ sẽ không được đồng bộ về Sapo. Đơn hàng tạo sau khi Đồng bộ trên Sapo Web sẽ đẩy về Sapo khi sản phẩm trong đơn có kết nối tại Sapo.
 • Các thông số tồn kho luôn lấy Sapo làm chuẩn, mọi thay đổi về tồn kho trên Sapo Web sẽ không ảnh hưởng đến Sapo

5. Đồng bộ đơn hàng

Để xem danh sách sản phẩm đồng bộ bạn chọn Đơn hàng đồng bộ trên thanh menu:

Các trạng thái liên kết

 • Đã liên kết: Đơn hàng tạo mới trên Sapo Web đã được tạo mới thành công trên Sapo POS
 • Chưa liên kết: Đơn hàng tạo mới trên Sapo Web nhưng không được đồng bộ về Sapo POS do đồng bộ bị tắt.
 • Lỗi liên kết: Đơn hàng tạo mới trên Sapo Web nhưng không được đồng bộ về Sapo POS do gặp lỗi. Ví dụ như sản phẩm trong đơn hàng bên Web chưa được liên kết với sản phẩm bên POS

Trên đây là các thao tác hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Kết nối nhiều Web.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 1900 6750, hoặc gửi vào hòm thư: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc bạn thành công!


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: