Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Đơn hàng chưa hoàn tất

Tính năng đơn hàng chưa hoàn tất sẽ hỗ trợ chủ shop lưu lại thông tin đặt hàng của những khách hàng chưa hoàn thành việc thanh toán.

Trong quá trình đặt hàng chỉ cần khách hàng nhập email thành công, thì ngay tại hệ quản trị website hệ thống tự động sẽ tạo ra một đơn hàng chưa hoàn tất trong Danh sách đơn hàng chưa hoàn tất. Sau đó nếu khách hàng tiếp tục nhập các thông tin tiếp theo thì đơn hàng chưa hoàn tất đó vẫn sẽ được cập nhật thông tin liên tục.

Với các đơn hàng này, nếu sau đó khách hàng muốn tiếp tục thanh toán thì chỉ cần truy cập lại trang thanh toán của họ, các thông tin đã nhập trước đó vẫn được ghi nhận lại để thuận lợi cho việc tiếp tục hoàn thành đặt hàng.

1. Quản lý

Tại mục quản lý Đơn hàng chưa hoàn tất bạn có thể:

 • Xem chi tiết đơn hàng
 • Gửi email cho người mua hàng
 • Thực hiện thao tác hàng loạt để quản lý đơn hàng:
  • Lưu trữ đơn hàng chưa hoàn tất
  • Hủy lưu trữ đơn hàng chưa hoàn tất
  • Lọc đơn hàng

 Xem chi tiết đơn hàng

 • Bước 1: Trong phần quản trị website, click vào Đơn hàng và chọn Đơn chưa hoàn tất

 • Bước 2: Trong trang đơn chưa hoàn tất click vào mã đơn hàng cụ thể để xem chi tiết đơn hàng chưa hoàn tất:

 

Nội dung chi tiết đơn hàng sẽ hiển thị:

Lưu ý: Với các đơn hàng chưa hoàn tất, tại màn hình chi tiết đơn hàng chủ shop chỉ có thể xem và sẽ không thao tác trực tiếp.

 2. Gửi email tới người mua hàng

Tính năng gửi email được sử dụng với mục đích nhắc nhở hiện tại người mua vẫn có đơn hàng chưa được hoàn tất trên website của chủ shop. Bạn có thể thực hiện thao tác gửi email thủ công hoặc cài đặt cấu hình để gửi email tự động tới khách hàng.

 • Gửi email thủ công:

Để gửi thực hiện thao tác gửi email thủ công tới khách hàng trước tiên bạn sẽ cần thực hiện thao tác cài đặt cấu hình, sau đó sẽ tiến hành gửi email theo hướng dẫn sau:

 • Bước 1: Trong phần quản trị website, click vào Cấu hình và chọn Trang thanh toán

 • Bước 2: Tại trang thanh toán bạn sẽ đi tới mục Xử lý đơn hàng, tại đây với tính năng Nếu khách hàng chưa thanh toán, hãy gửi cho họ một thông báo bằng email để hoàn thành đơn hàng của họ bạn click chọn Không bao giờ.
 • Bước 3: Click nút Lưu cấu hình để lưu thông tin
 • Bước 4: Tiếp theo bạn quay trở lại truy cập vào trang Đơn hàng và chọn Đơn chưa hoàn tất.
 • Bước 5: Click vào một mã đơn hàng chưa hoàn tất, màn hình chi tiết đơn hàng sẽ hiển thị phần gửi email cho khách hàng ngay tại đầu trang

 • Bước 6: Click vào nút Gửi email hoàn tất đơn hàng

Cửa sổ nhập nội dung gửi email sẽ được hiển thị để bạn tiến hành nhập nội dung cần gửi tới khách hàng:

Tại khung nội dung Tin nhắn cho khách hàng, bạn sẽ nhập nội dung muốn gửi thông báo tới khách hàng

Bước 7: Click nút Xác nhận để hoàn thành việc gửi email 

 • Cấu hình mẫu email gửi thông báo:

Để chỉnh sửa mẫu email thông báo tự động sẽ gửi tới khách hàng bạn có thể tiến hành chỉnh sửa nội dung này trong Cấu hình thông báo theo hướng dẫn sau:

 • Bước 1: Trong trang quản trị website, click vào Cấu hình và chọn Thông báo
 • Bước 2: Click vào mẫu email Hoàn tất đơn hàng

 

Tại đây bạn có thể tùy chỉnh mẫu email theo mong muốn

 • Bước 3: Click nút Lưu để lưu thông tin sau khi chỉnh sửa
 • Cấu hình tự động gửi email:

Nếu không muốn gửi thủ công từng email bạn có thể cấu hình tự động gửi email tới người mua hàng theo hướng dẫn sau:

 • Bước 1: Trong phần quản trị website, click vào Cấu hình và chọn Trang thanh toán

 • Bước 2: Tại trang thanh toán bạn sẽ đi tới mục Xử lý đơn hàng, tại đây với tính năng Nếu khách hàng chưa thanh toán, hãy gửi cho họ một thông báo bằng email để hoàn thành đơn hàng của họ bạn có 4 sự lựa chọn với các khoảng thời gian khác nhau để gửi email tự động kể từ lúc đơn hàng chưa hoàn tất được tạo ra.

           - Sau 1 giờ (đề nghị)

           - Sau 6 giờ

           - Sau 10 giờ (đề nghị)

           - Sau 24 giờ

 • Bước 3: Click nút Lưu để lưu thông tin

 


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: