Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Tìm hiểu về đơn hàng Sapo Web

Hiểu về quy trình xử lý đơn hàng là một phần quan trọng trong việc điều hành doanh nghiệp của bạn. Sau khi khách hàng đặt hàng, đơn hàng sẽ xuất hiện trong khu vực  Danh sách đơn hàng của Sapo Web. Bạn cũng có thể tạo đơn đặt hàng theo cách thủ công trong quản trị hoặc gửi hóa đơn qua email cho khách hàng của mình.

Khi khách hàng đặt hàng trên website thì sẽ có một đơn hàng mới được tạo ra, khi đó:

  • Bạn sẽ nhận được thông báo có đơn hàng mới qua email
  • Tại trang quản lý Đơn hàng, các đơn hàng mới sẽ hiển ngay trên đầu trang
  • Đơn hàng sẽ được xử lý như bạn đã thiết lập trong cấu hình thanh toán và cấu hình vận chuyển

Tại mục quản lý đơn hàng, Sapo sẽ hướng dẫn bạn các thao tác:

Xác nhận đơn hàng

Hoàn thành 1 đơn hàng

Hoàn thành nhiều đơn hàng cùng 1 lúc

Lưu trữ đơn hàng

Hủy đơn hàng

Lịch sử đơn hàng

Thêm ghi chú cho đơn hàng

Thêm tag cho đơn hàng

In đơn hàng

Đơn hàng chưa hoàn tất

Email thông báo đơn hàng

Chỉnh sửa email thông báo

Biến tham chiếu

Các mẫu email thông báo

 


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích:

Một số câu hỏi thường gặp