Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Tìm hiểu về đơn hàng

Hiểu về quy trình xử lý đơn hàng là một phần quan trọng trong việc điều hành doanh nghiệp của bạn. Sau khi khách hàng đặt hàng, đơn hàng sẽ xuất hiện trong khu vực  Danh sách đơn hàng của Sapo Web. Bạn cũng có thể tạo đơn đặt hàng theo cách thủ công trong quản trị hoặc gửi hóa đơn qua email cho khách hàng của mình.

Khi khách hàng đặt hàng trên website thì sẽ có một đơn hàng mới được tạo ra, khi đó:

 • Bạn sẽ nhận được thông báo có đơn hàng mới qua email
 • Tại trang quản lý Đơn hàng, các đơn hàng mới sẽ hiển ngay trên đầu trang
 • Đơn hàng sẽ được xử lý như bạn đã thiết lập trong cấu hình thanh toán và cấu hình vận chuyển

Tại mục quản lý đơn hàng bạn có thể:

 • Xử lý đơn hàng (bằng cách nhấp chuột vào một đơn hàng cụ thể).
  • Chỉnh sửa chi tiết đơn hàng.
  • Xác nhận thanh toán
  • Hoàn thành đơn hàng
  • In đơn hàng
  • Hủy hoặc xóa đơn hàng
  • Hoàn trả đơn hàng
 • Thực hiện thao tác hàng loạt để quản lý đơn hàng.
  • Lưu trữ đơn hàng.
  • Xem lịch sử đơn hàng
  • Lọc đơn hàng
 • Thêm Tag cho đơn hàng.