Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1800 6750

sapo-web
khach-hang-sapo-web

Tìm hiểu về Khách hàng

Tại trang quản lý khách hàng bạn có thể lưu lại thông tin khách hàng như tên, email, đơn hàng và tổng chi tiêu của khách hàng. Từ danh sách khách hàng này bạn có thể theo dõi được sức mua của khách hàng tiềm năng và tìm hiểu được nhu cầu của người mua hàng.

Tại trang danh sách đơn hàng bạn có thể:

  • Tìm kiếm và lọc danh sách khách hàng.

  • Chỉnh sửa thông tin khách hàng.

  • Thêm khách hàng

  • Thực hiện thao tác hàng loạt với danh sách khách hàng.

Lưu ý

Khách hàng có thể đăng ký tài khoản trên website của bạn. Những tài khoản này giúp khách hàng không phải nhập lại địa chỉ cho lần mua hàng tiếp theo và khách hàng sẽ xem lại được đơn hàng trong lịch sử mua hàng của họ. Tìm hiểu thêm về tài khoản khách hàng.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: