Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Cài đặt Facebook Pixel

Tính năng chèn Facebook Pixel ID sẽ giúp bạn thực hiện chèn code facebook một cách dễ dàng.

Hướng dẫn chi tiết:

  • Bước 1: Bạn cần có đoạn mã Facebook pixel 
  • Bước 2: Truy cập vào trang quản trị website, click vào Cấu hình và chọn tiếp Cấu hình chung

  • Bước 3: Tìm đến mục Facebook Pixel và nhập Facebook Pixel ID tại đây. Lưu ý là chỉ cần copy đoạn mã id có định dạng số 118304968875035 và không cần copy toàn bộ đoạn mã mà mình đang có.

  • Bước 4: Chọn Lưu để lưu lại thông tin.

Thực hiện như vậy là các bạn đã dán mã ID thành công và có thể quay lại Facebook để theo dõi khách hàng rồi nhé.