Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Thêm mới sản phẩm

Để hoàn thiện một website bán hàng bạn cần phải thêm các sản phẩm lên website của mình để giới thiệu cho khách hàng biết đến các sản phẩm đó. Bạn có thể thêm hoặc cập nhật thông tin về sản phẩm như giá, hình ảnh, mô tả sản phẩm từ hệ quản trị Sapo Web.

Trong bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn:

Thêm sản phẩm mới

Để thêm một sản phẩm mới, hãy thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Tại trang quản trị website, truy cập vào Sản phẩm và chọn Danh sách sản phẩm

  • Bước 2: Từ trang Sản phẩm chọn nút Thêm sản phẩm

  • Bước 4: Chọn Lưu để lưu lại thông tin