Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Thêm và xóa tài khoản nhân viên

Bạn có thể thêm mới tài khoản cho các nhân viên để có thể truy cập vào một số nội dung trong trang quản trị Sapo Web. Các nhân viên này sẽ truy cập vào trang quản trị website bằng mật khẩu riêng và tự cấu hình tài khoản cá nhân mà không bị phụ thuộc vào chủ tài khoản admin.

Thông tin

Chỉ có tài khoản chủ sở hữu mới có thể thêm mới hoặc xóa tài khoản của nhân viên, thay đổi thông tin thanh toán và mô tả cửa hàng

Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn:

Thêm mới tài khoản nhân viên

Hướng dẫn chi tiết

 • Bước 1: Tại trang quản trị website bạn chọn Cấu hình

 • Bước 2: Chọn tiếp nút Tài khoản 

 • Bước 3: Tại trang Cấu hình tài khoản click chọn Thêm mới

 • Bước 4: Hệ thống sẽ chuyển sang trang Thêm tài khoản quản trị, bạn nhập thông tin vào form nội dung:

 • Họ: Họ của nhân viên quản trị
 • Tên: Tên của nhân viên quản trị
 • Email: Địa chỉ email của nhân viên sử dụng tài khoản
 • Điện thoại: Số điện thoại của nhân viên quản trị 
 • Trang chủ: Nhập địa chỉ trang cá nhân của quản trị viên nếu có 
 • Thông tin giới thiệu: Một số thông tin cơ bản về quản trị viên
 • Nhận các thông báo quan trọng qua email: Khi tích chọn tính năng này hệ thống sẽ gửi các thông tin quan trọng về Bizweb cho quản trị viên qua email.

Sau khi đã nhập thông tin vào form nội dung bạn sẽ tiến hành thiết lập quyền truy cập tài khoản của nhân viên. Các nhân viên chỉ có thể truy cập và quản trị hệ thống tại các chức năng đã được bạn cấp quyền. Bạn click chọn Giới hạn quyền truy cập.

Tại đây bạn sẽ tích chọn các chức năng sẽ phân quyền cho tài khoản quản trị viên, với những chức năng không muốn phân quyền bạn sẽ không thực hiện tích chọn.

Ví dụ: Bạn chỉ muốn nhân viên này chịu trách nhiệm về mặt Nội dung và giao diện cho trang web, bạn sẽ tích chọn các chức năng tại khối Nội dung

 •  Bước 5: Click nút Lưu để hoàn tất thêm mới tài khoản quản trị, sau đó bạn có thể gửi thông tin để quản trị viên có thể tiến hành đăng nhập và quản trị các chức năng đã được phân quyền.

Chỉnh sửa thông tin tài khoản nhân viên

Để chỉnh sửa thông tin tài khoản nhân viên: 

 • Bước 1: Tại trang quản trị website bạn click vào Cấu hình và chọn Tài khoản

 • Bước 2: Tại danh sách nhân viên quản trị, click vào tên nhân viên bạn muốn cập nhật thông tin.

 •  Bước 3: Trang chi tiết thông tin tài khoản nhân viên hiện ra, tại đây bạn có thể chỉnh sửa mọi thông tin như: Họ tên, Email, Mật khẩu, Giới hạn quyền truy cập.

 • Bước 4: Click nút Lưu để lưu lại thông tin đã thay đổi.

Thông tin

Chủ tài khoản có thể thay đổi tất cả các thông tin trong tài khoản của nhân viên, bao gồm cả địa chỉ email và mật khẩu.
Mỗi nhân viên chỉ có thể chỉnh sửa thông tin trong tài khoản của chính họ.

Lịch sử truy cập của nhân viên

Nếu bạn là chủ tài khoản website, bạn có thể xem lịch sử truy cập của tất cả nhân viên. Mỗi nhân viên chỉ có thể xem lịch sử truy cập trong tài khoản của họ.

Để xem lịch sử truy cập của nhân viên:

 • Bước 1: Tại trang quản trị website bạn click vào Cấu hình và chọn Tài khoản 

 • Bước 2: Tại danh sách nhân viên quản trị, click vào tên nhân viên bạn muốn xem lịch sử truy cập.

 • Bước 3: Trong mục Lịch sử đăng nhập, bạn có thể thấy những thông tin về lịch sử đăng nhập của nhân viên đó như: Ngày đăng nhập, Địa chỉ IP, Trình duyệt web đã sử dụng và Hệ điều hành.

Khi thấy có tình trạng đăng nhập tài khoản từ các IP lạ bạn có thể sử dụng nút Chấm dút các phiên đăng nhập, hệ thống sẽ hiển thị thông báo:

Bạn chọn Đồng ý để thoát tài khoản trên các trình duyệt để yêu cầu đăng nhập trở lại.

Bạn cần thường xuyên xem xét lịch sử truy cập của các nhân viên để kiểm tra liệu có đăng nhập từ người lạ hay không để đảm bảo tính bảo mật và trung thực của tài khoản.