Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

sapo-web
quan-ly-tai-khoan-sapo-web
tai-khoan-nhan-vien

Thêm và xóa tài khoản nhân viên

Chủ tài khoản có thể thêm mới tài khoản cho các nhân viên đăng nhập vào các trang trong hệ quản trị Sapo Web. Các nhân viên này sẽ truy cập vào trang quản trị website bằng mật khẩu riêng và được phân quyền vào các trang mà mình đang phụ trách.

Thông tin
Chỉ có tài khoản chủ sở hữu mới có thể thêm mới hoặc xóa tài khoản của nhân viên, thay đổi thông tin thanh toán và mô tả cửa hàng.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn:

 

Thêm mới tài khoản nhân viên

Để thêm tài khoản nhân viên mới, hãy làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập website với thông tin của chủ tài khoản
 • Bước 2: Tại trang quản trị website, truy cập vào Cấu hình và chọn Tài khoản

 • Bước 3: Tại trang Cấu hình tài khoản, click chọn Thêm mới

 • Bước 4: Hệ thống sẽ chuyển sang trang Thêm tài khoản quản trị, bạn nhập thông tin vào form nội dung:

 • Họ: Họ của nhân viên
 • Tên: Tên của nhân viên 
 • Email: Địa chỉ email của nhân viên sử dụng tài khoản
 • Điện thoại: Số điện thoại của nhân viên 
 • Trang chủ: Nhập địa chỉ trang cá nhân của nhân viên nếu có 
 • Thông tin giới thiệu: Một số thông tin cơ bản về nhân viên
 • Nhận các thông báo quan trọng qua email: Khi tích chọn tính năng này hệ thống sẽ gửi các thông tin quan trọng về Sapo Web cho quản trị viên qua email.
 •  Bước 5: Click nút Lưu để hoàn tất thêm mới tài khoản quản trị, sau đó bạn có thể gửi thông tin để nhân viên có thể tiến hành đăng nhập và quản trị các chức năng đã được phân quyền.

Xóa tài khoản của nhân viên

Bạn có thể xóa vĩnh viễn tài khoản nhân viên tại cửa hàng. Để xóa tài khoản của nhân viên, hãy làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập website với thông tin của chủ tài khoản
 • Bước 2: Tại trang quản trị website, truy cập vào Cấu hình và chọn Tài khoản
 • Bước 3: Tại trang Cấu hình tài khoản, click vào tên tài khoản của nhân viên

 • Bước 4: Trong phần Xóa tài khoản của nhân viên, click vào Xóa tài khoản để xóa vĩnh viễn tài khoản khỏi cửa hàng của bạn.

Một hộp thoại xác nhận xuất hạn, bạn click vào nút Xóa:

Xóa tài khoản thành công, tài khoản nhân viên sẽ bị xóa vĩnh viễn khởi cửa hàng và không còn xuất hiện trong danh sách tài khoản nhân viên tại trang Tài khoản và cũng không còn quyền truy cập cửa hàng nữa nữa.

Tiếp theo bạn có thể đi tới bài hướng dẫn Phân quyền cho tài khoản nhân viên.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: