Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Hướng dẫn nhập xuất file khách hàng

1. Xuất danh sách khách hàng.
Các bước thực hiện xuất danh sách khách hàng:

 •  Bước 1: Tại trang quản trị Sapo Web, click vào Khách hàng:

 •  Bước 2: Click chọn “Xuất file” nằm phía trên góc trái màn hình.

Sẽ xuất hiện các lựa chọn mà bạn muốn xuất sản phẩm:

- Trên trang này: Xuất những khách hàng có trên trang hiện tại

- Tất cả khách hàng: Xuất toàn bộ khách hàng có trong trang quản trị.

- Các khách hàng đã được chọn: Xuất những khách hàng bạn đã tích chọn ở ngoài trang

- Khách hàng phù hợp với kết quả tìm kiếm hiện tại: Xuất những khách hàng phù hợp với kết quả bạn vừa tìm kiếm.

 • Bước 3: Sau khi lựa chọn phương thức xuất. Click chọn “Xuất danh sách khách hàng

Xuất hiện thông báo: Danh sách sản phẩm sẽ được gửi về email quản trị

 •  Bước 4: Truy cập email quản trị >> Click vào đường dẫn để download danh sách khách hàng.
  Vậy là hoàn tất quá trình xuất danh sách khách hàng.

2. Nhập danh sách khách hàng.
Trước khi thực hiện Nhập danh sách khách hàng, bạn phải tạo tập dữ liệu danh sách khách hàng. Tập tin cho phép thực hiện thao tác đối với những file có đuôi .xlx, xlxs.

2.1. Những thông tin bắt buộc của khách hàng

 • First Name(Tên): Tên khách hàng

 • Email: Địa chỉ email của khách hàng

2.2. Các thông tin khác.

 •  Last Name(Họ)

 • Company(Đơn vị)
 • Address 1(Địa chỉ mặc định 1)
 • City(Thành phố)
 •  Country(Quốc gia)

 • Country Code(Mã quốc gia)
  • Có thể điền Mã quốc gia và bỏ qua tên Quốc gia. Hệ thống vẫn có thể tự sinh tên Quốc gia theo mã Quốc gia và ngược lại.
 • Phone(Điện thoại)
 • Accepts Marketing(Nhận quảng cáo): Có 2 giá trị:
  • Yes: Những khách hàng đồng ý nhận tiếp thị.
  • No: Khách hàng không đồng ý nhận tiếp thị.
  • Nếu bỏ trống, hệ thống sẽ mặc định là no
 • Tags: Những tags mà bạn muốn gán cho khách hàng. Các tag này được nhận biết qua dấu phẩy “,”

2.3. Một số lưu ý

 • Total Spent (Tổng chi tiêu): Tổng số tiền khách hàng đã thực hiện thanh toán sẽ được mặc định là 0.0000. Số tiền này sẽ được update khi Khách hàng có đơn hàng đã thực hiện các giao dịch thanh toán.

 • Total Orders (Tổng đơn hàng): Tương tự với Total Spent, Tổng đơn hàng sau khi nhập lên luôn bằng 0. Tổng đơn hàng sẽ update khi Khách hàng có đơn hàng.

2.4. Các bước thực hiện Nhập danh sách khách hàng

 • Bước 1: Click vào “Nhập danh sách

 • Bước 2: Chọn file danh sách khách hàng đã được tạo trước đó. Lưu ý dung lượng file tải lên không vượt quá 5MB

Sau khi chọn, giao diện sẽ hiển thị tên tệp vừa tải lên

Tính năng tích chọn “Ghi đè thông tin các khách hàng đã có”.
Tính năng này giúp cập nhật thông tin những khách hàng đang có trên website mà bạn muốn chỉnh sửa.

 • Bước 3: Click chọn “Nhập danh sách khách hàng

Nhập danh sách khách hàng thành công hiển thị thông báo “Danh sách khách hàng đang được cập nhật”:

 • Bước 4: Truy cập vào email quản trị để xem thông tin về hoạt động nhập danh sách khách hàng.
  Load lại trang danh mục khách hàng để xem danh sách khách hàng đã được nhập lên. 

Quá trình nhập danh sách khách hàng được được hoàn tất.

 


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: