Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Thiết lập xử lý đơn hàng

Bạn có thể thiết lập thông tin nhận hàng giống thông tin thanh toán, tự động lưu trữ với đơn hàng, nhập thêm nội dung thông báo khi khách hàng thanh toán.

Để thiết lập xử lý đơn hàng, bạn thao tác theo những bước như sau:

  • Bước 1: Trong trang quản trị website, click vào Cấu hình và chọn Trang thanh toán

  • Bước 2: Bạn tới mục Xử lý đơn hàng và cài đặt các thông tin: 

Tại đây bạn có thể thực hiện các thao tác:

  • Bật / tắtthông tin nhận hàng giống với thông tin thanh toán: Khi bật lựa chọn này thì mặc định thông tin người nhận hàng sẽ giống với thông tin người thanh toán.
  • Bật / tắt Tự động lưu trữ đơn hàng: Đơn hàng sẽ tự động lưu trữ khi bật lựa chọn này.
  • Nhập Nội dung thông báo thêm: Bạn có thể nhập nội dung thông báo khi khách hàng hoàn thành các bước đặt hàng và thanh toán.

  • Bước 3: Click chọn Lưu để lưu lại thông tin

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: