Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Hướng dẫn xuất file danh sách sản phẩm

Bạn có thể xuất các sản phẩm của mình sang tệp Excel nếu bạn muốn:

 • Tạo bản sao lưu các sản phẩm của bạn.
 • Chuyển các sản phẩm hiện có của bạn đến một cửa hàng khác tại Sapo Web
 • Chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm của bạn trên file
 • Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện đối với sản phẩm trong tệp Excel sản phẩm sẽ xuất hiện trong danh sách sản phẩm của cửa hàng nếu bạn nhập file sản phẩm trong quản trị website.

Các bước thực hiện xuất sản phẩm:

 • Bước 1: Trong phần quản trị website bạn chọn Sản phẩm =>Danh sách sản phẩm
 • Bước 2: Chọn Xuất danh sách

Sẽ xuất hiện các lựa chọn mà bạn muốn xuất sản phẩm: 

 • Tất cả sản phẩm: Xuất toàn bộ sản phẩm có trong trang quản trị
 • Sản phẩm trên trang này: Xuất những sản phẩm có trên trang hiện tại.
 • Các sản phẩm đã được chọn: Xuất những sản phẩm bạn đã tích chọn ở ngoài trang trước đó.
 • Sản phẩm phù hợp với kết quả tìm kiếm hiện tại: Xuất những sản phẩm phù hợp với kết quả bạn vừa tìm kiếm. Với điều kiện tìm kiếm theo: Điều kiện lọc và Từ khóa.

Chọn kiểu dữ liệu xuất:Tại mục này có 2 lựa chọn để bạn sử dụng

 • File dữ liệu đầy đủ các trường thông tin: File sẽ bao gồm tất cả các file như File mẫu. Bạn có thể sử dụng file dữ liệu đầy đủ với mục đích sao lưu dữ liệu hay dùng để cập nhật nhiều trường thông tin sản phẩm.
 • File dữ liệu rút gọn chưa một số trường cơ bản: File sẽ bao gồm một số trường thông tin cơ bản:
  • Đường dẫn/alias    
  • Tên sản phẩm
  • Thuộc tính 1(Option1 Name)    
  • Giá trị thuộc tính 1(Option1 Value)    
  • Thuộc tính 2(Option2 Name)    
  • Giá trị thuộc tính 2(Option2 Value)    
  • Thuộc tính 3(Option3 Name)    
  • Giá trị thuộc tính 1(Option3 Value)    
  • Mã (SKU)    
  • Số lượng    
  • Giá    
  • Giá so sánh

Bạn có thể sử dụng tính năng xuất file dữ liệu sản phẩm rút gọn khi muốn chuẩn bị dữ liệu để sử dụng cập nhật các trường thông tin: giá, giá so sánh, số lượng, mã SKU

Lưu ý:
Bạn có thể sử dụng bộ lọc để sắp xếp danh sách sản phẩm trước khi xuất nếu chỉ cần thay đổi một số sản phẩm. Phần chỉnh sửa dữ liệu sản phẩm sẽ dễ dàng hơn hay vì toàn bộ danh sách sản phẩm
 • Bước 3: Sau khi lựa chọn phương thức xuất bạn chọn Xuất file, hệ thống sẽ hiển thị thông báo: Danh sách sản phẩm sẽ được gửi về email quản trị

Lưu ý:
Sapo giới hạn mỗi lần xuất file tối đa được 20.000 dòng dữ liệu ! 
 • Bước 4: Truy cập email quản trị > Click vào đường dẫn để download danh sách sản phẩm. 

Hoặc bạn click vào biểu thưởng chuông thông báo để xem thông tin dữ liệu mới xuất:

Như vậy là bạn đã hoàn tất quá trình xuất file danh sách sản phẩm trên Sapo Web.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 1900 6750, hoặc gửi vào hòm thư: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc bạn thành công!


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: