Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Báo cáo thống kê truy cập

Báo cáo thống kê truy cập giúp chủ cửa hàng theo dõi lượng traffic truy cập của người mua tới website của mình.

Để xem Báo cáo thống kê truy cập bạn đăng nhập trang quản trị > chọn Báo cáo

1. Các loại báo cáo thống kê truy cập

 • Báo cáo truy cập: báo cáo giúp thống kê số phiên truy cập và người truy cập trong thời gian đã chọn
  • Báo cáo phiên truy cập theo thời gian
  • Báo cáo phiên truy cập theo địa điểm
  • Báo cáo phiên truy cập theo nguồn giới thiệu

 • Báo cáo chuyển đổi: báo cáo thống kê tổng phiên có chuyển đổi và tỷ lệ bỏ trang trong thời gian đã chọn
  • Báo cáo phiên truy cập thay đổi theo thời gian
  • Báo cáo phiên truy cập theo thiết bị

 • Báo cáo sản phẩm được quan tâm nhất: báo cáo thống kê số phiên xem sản phẩm trong khoản thời gian đã chọn. Biểu đồ sẽ thể hiện top 5 sản phẩm có phiên xem sản phẩm cao nhất trong thời gian đã chọn.
  • Báo cáo phiên truy cập chuyển đổi theo sản phẩm
  • Báo cáo sản phẩm theo phiên đặt hàng thành công

 • Báo cáo bài viết được quan tâm: báo cáo thống kê số phiên xem bài viểt trong khoản thời gian đã chọn. Biểu đồ thể hiện top 5 bài viết có phiên xem trang cao nhất trong thời gian đã chọn

Ngoài biểu đồ và các chỉ số thống kê được hiển thị trên trang Tổng quan, bạn có thể click vào chi tiết từng loại báo cáo để xem chi tiết

2. Báo cáo chi tiết

Báo cáo chi tiết, được chia làm 2 phần:

2.1. Biểu đồ

 • Các báo cáo có thuộc tính theo thời gian, biểu đồ sẽ hiển thị biểu đồ đường theo các tiêu chí và thuộc tính:
  • Trục tung: số liệu báo cáo thống kê dựa vào các thuộc tính và khoảng thời gian đã lựa chọn.
  • Trục hoành: là các tổng hợp được thống kê đã lựa chọn

(Báo cáo phiên truy cập theo thời gian)

 • Các báo cáo thuộc tính khác, bạn có thể xem báo cáo theo dạng biểu đồ cột hoặc đường với trục tung là số liệu báo cáo thống kê người dùng click vào cuối cùng; trục hoành là thuộc tính người dùng click cuối cùng. 

(Báo cáo phiên truy cập theo địa điểm - Biểu đồ cột)

Hoặc bạn click chuyển biểu tượng   sang màu xanh  để xem theo dạng biểu đồ đường

(Báo cáo phiên truy cập theo thời gian - Biểu đồ đường)

2.2. Dữ liệu thống kê

Phần dữ liệu thống kê cung cấp cho bạn các bộ lọc, thuộc tính, dữ liệu thống kê

a. Bộ lọc

Bộ lọc giúp lọc bảng số liệu báo cáo theo các giá trị lọc cụ thể dựa trên 7  nhóm thuộc tính trong báo cáo.

b. Thuộc tính

Thuộc tính Ý nghĩa
Nguồn truy cập

Báo cáo dựa vào nguồn truy cập cho thấy lượng người dùng từ các nguồn truy cập khác nhau, khách hàng của bạn đến từ đâu nhiều

 • Nguồn giới thiệu: Nguồn đầu tiên đưa khách hàng truy cập vào website của bạn
  • Trực tiếp
  • Mạng xã hội
  • Tìm kiếm
  • Không xác định (N/A)
 • Tên nguồn giới thiệu  
 • Đường dẫn truy cập: Đường dẫn trang trước đó khách hàng đã xem,  là phần sau của đường link URL nguồn truy cập của khách hàng ví dụ: /may-danh-trung-bear-300w
 • Thuật ngữ tìm kiếm nguồn giới thiệu
 • URL nguồn truy cập: URL trang trước đó khách hàng đã xem, vd: https://sapo.vn
Sản phẩm

Là trường thuộc tính chỉ hiển thị trong báo cáo “Phiên chuyển đổi theo sản phẩm”

Tên sản phẩm: Tên của sản phẩm

Địa điểm

Vị trí của người truy cập khi ghé thăm website của bạn

 • Quốc gia
 • Tỉnh/ Thành phố
Thiết bị

Cho biết loại thiết bị được sử dụng để truy cập trang web của bạn

 • Trình duyệt thiết bị
 • Phiên bản trình duyệt thiết bị
 • Loại thiết bị
 • Hệ điều hành thiết bị
Thời gia
 • Năm
 • Tháng
 • Ngày
 • Giờ
Trang
 • Loại trang đích: Loại trang đầu tiên khách hàng đã xem mà  hệ thống ghi nhận được
 • URL của trang: URL trang đầu tiên khách hàng đã xem khi tới website. Ví dụ: https://sapo.vn
 • Đường dẫn trang: Là phần sau của đường link URL trang, ví dụ: /may-danh-trung-bear-300w
Loại truy cập

Phân loại người truy cập theo hành vi quay lại trang web. Gồm có 2 loại:

 • Người dùng mới: Người dùng lần đầu tiên ghé website
 • Người dùng quay lại: Người dùng trước đó đã đến website 
Chiến dịch quảng cáo

Hỗ trợ ghi nhận các thông tin theo mã utm bạn gắn vào URL để ghi nhận chiến dịch quảng cáo

 • Tên chiến dịch: Tên chiến dịch quảng cáo ghi nhận theo mã utm
 • Phương tiện quảng cáo: Cách người dùng truy cập vào trang ghi nhận theo mã utm
 • Nguồn chiến dịch: Nguồn lưu lượng truy cập ghi nhận theo mã utm
 • Từ khóa tìm kiếm: Xác định từ khóa tìm kiếm có trả tiền. Nếu bạn gắn thẻ chiến dịch từ khóa phải trả tiền theo cách thủ công, thì bạn cũng nên sử dụng utm_term để chỉ định từ khóa và Sapo Web sẽ ghi nhận thông tin
 • Nội dung chiến dịch: Nội dung phân biệt giữa các chiến dịch ghi nhận theo mã utm


c. Thống kê

Mục thống kê giúp bạn có thể lựa chọn thêm các dữ liệu thống kê theo các lựa chọn hệ thống cung cấp. Để thêm dữ liệu thống kê bạn chọn Thống kê > click chọn dữ liệu cần thống kê.

Sau khi lựa chọn, biểu đồ dữ liệu sẽ bổ sung thêm tiêu chí thống kê. Lúc này, để xem kết quả dữ liệu thống kê bạn chọn thêm bạn cần

 • Click vào mục thống kê tương ứng nếu biểu đồ của bạn là hình cột

 • Hoặc bạn có thể chọn thể hiện theo biểu đồ đường, để xem kết quả thể hiện của nhiều chỉ số thống kê

b. Định nghĩa và cách tính các chỉ số thống kê

STT Chỉ số thống kê Định nghĩa và các tính
I Phiên truy cập truy cập chuyển đổi theo Thông tin này có thể giúp bạn biết được cửa hàng đang chuyển đổi phiên thành doanh số như thế nào.
1 Lượt xem trang Số lần khách hàng ghé tới xem một trang bất kỳ trên Website của bạn
2 Xem sản phẩm Số phiên khách hàng xem chi tiết một sản phẩm trên Website của bạn
3 Thêm vào giỏ hàng Số phiên mà khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
4 Xem giỏ hàng Số phiên mà khách hàng đi tới trang xem chi tiết giỏ hàng.
5 Đặt hàng thành công Số phiên khách hàng đã đặt mua sản phẩm.
6 Bước điền thông tin khách hàng Số phiên khách hàng tới trang thanh toán > bước điền thông tin
7 Bước vận chuyển Số phiên khách hàng tới trang thanh toán > bước điền thông tin vận chuyển
8 Bước thanh toán Số phiên khách hàng tới trang thanh toán -> bước điền thông tin thanh toán
9 Đến trang thanh toán 1 bước Số phiên khách hàng tới trang thanh toán khi chủ cửa hàng thiết lập thanh toán 1 bước
II Thống kê khác Các số liệu tổng hợp khác về phiên truy cập trên website của bạn
1 Phiên truy cập có thao tác Số phiên khách hàng tương tác với website của bạn, ví dụ: xem sản phẩm, xem giỏ hàng,.. hoặc xem ít nhất 2 trang
2 Phiên truy cập Số phiên khách hàng đã thực hiện từ khi ghé thăm website tới khi rời đi. Phiên được tính từ khi khách hàng truy cập vào website và  kết thúc sau 30 phút kể từ khi không có thao tác nào được thực hiện
3 Tỉ lệ bỏ trang

Tỷ lệ khách hàng chỉ vào xem 1 trang trên Website của bạn rồi rời đi.

Cách tính: Tỉ lệ bỏ trang =Số phiên truy cập không có thao tác / số phiên truy cập
4 Người truy cập

Tổng số người truy cập vào Website của bạn.

Người truy cập được tính khi họ truy cập vào website của bạn
5 Phiên truy cập trên mỗi người dùng Cách tính: Số phiên truy cập / Số người dùng lọc theo thuộc tính đã chọn
6 Tỉ lệ chuyển đổi thành đơn

Tỉ lệ số phiên khách hàng đặt mua sản phẩm trên tổng số phiên truy cập

Cách tính = (Số phiên truy cập đặt mua sản phẩm / Tổng số phiên )*100

 

3. Khác biệt giữa Sapo Web và các công cụ theo dõi khác

Nhìn chung, các khái niệm phân tích lượt truy cập đều hướng về xác định một hành động cố định diễn ra bao nhiêu lần. Trên thực tế, rất nhiều yếu tố, ví dụ như cách các trình duyệt khác nhau xác định từng hành động, cài đặt quyền riêng tư của khách hàng và thậm chí cả kết nối Internet của khách hàng, có thể gây khó khăn cho việc tính toán con số chính xác.

3.1. Khác biệt giữa Sapo Web và phần mềm khác

Đôi khi, người dùng có thấy kết quả khác nhau giữa phân tích của Sapo Web và các công cụ theo dõi bên thứ ba như Google Analytics.

Có thể lý giải những khác biệt về kết quả theo dõi bằng nhiều nguyên nhân như:

 • Khác biệt về cách xác định phiên. Ví dụ: Một số phần mềm phân tích tính bot tìm kiếm là khách truy cập trong khi các phần mềm khác thì không.
 • Google chỉ có thể tính lượt khách truy cập bằng JavaScript và cookie đã bật. Một số khách truy cập có thể không cho phép cookie hoặc JavaScript.
 • Khách hàng có thể sử dụng tiện ích mở rộng của trình duyệt để chặn Google Analytics theo dõi phiên và giao dịch mua hàng của họ.
 • Có thể xuất hiện chênh lệch do khác biệt về múi giờ báo cáo. Tìm hiểu về thay đổi múi giờ Google tại đây.
 • Các công cụ không sử dụng các cơ chế theo dõi giống hệt nhau nên người truy cập không được ghi nhận như nhau. Thông tin chi tiết về cơ chế ghi chép là thông tin độc quyền và không bao giờ được chia sẻ.

3.2. Chênh lệch về số lượng người truy cập trên Sapo Web

 • Một số báo cáo chứa cột “Người truy cập” để hiển thị số lượng người duy nhất được kết nối với một hành động thống kê hoặc thuộc tính cụ thể. Tổng số đưa ra là con số ước lượng gần đúng.
 • Một số báo cáo, ví dụ như Phiên truy cập theo thời gian, có thể tính khách hàng là Người truy cập cho nhiều dòng. Ví dụ: Khách hàng có thể tiếp cận cửa hàng của bạn qua mạng xã hội, sau đó, truy cập website trực tiếp vài ngày sau. Kết quả là cả hai hàng Trực tiếp và Mạng xã hội đều hiển thị giá trị 1. Do cả hai số lượng khách truy cập bắt nguồn từ một người duy nhất, tổng giá trị khách truy cập cũng hiển thị là 1 thay vì cộng lại thành 2. Ngược lại, cột Phiên truy cập cho thấy trang web được truy cập hai lần.
 • Các báo cáo khác bổ sung người truy cập để có thể hiển thị tổng gần chính xác trong báo cáo. Khi tổng số khách truy cập của các báo cáo này được sử dụng trong báo cáo khác, tổng kết quả có thể cao hơn hoặc thấp hơn tổng các dòng riêng lẻ.

Trên đây là các thông tin giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Báo cáo thống kê truy cập.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 1900 6750, hoặc gửi vào hòm thư: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc bạn thành công!


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: