Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Tìm hiểu về menu

Để khách hàng có thể truy cập được vào tất cả các trang nội dung, trang sản phẩm và tin tức trong cửa hàng, bạn cần tập hợp vào thành một cây menu.

Menu  thường được đặt ở vị trí đầu trang, giúp khách hàng nhanh chóng nắm bắt được các nội dung có trong website của bạn.

Ở trang chủ mỗi website bạn sẽ thường thấy một cây menu với các liên kết phổ biến như:

Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Tin tức | Liên hệ

Trong trang Menu này, bạn có thể thực hiện các thao tác sau: