Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Các bước chỉnh sửa mẫu email trên sapo web

Ở phần Cấu hình thông báo chúng tôi đã tạo sẵn cho bạn một số mẫu email:

 • Kích hoạt tài khoản của khách hàng từ phía admin: Được gửi khi tài khoản của khách hàng được kích hoạt từ phía admin
 • Đổi mật khẩu khách hàng: Được gửi khi khách hàng yêu cầu đổi mật khẩu
 • Đổi mật khẩu khách hàng từ phía admin: Được gửi khi tài khoản của khách hàng được đổi mật khẩu từ phía admin
 • Đăng ký tài khoản khách hàng thành công: Được gửi đến khách hàng sau khi đăng ký tài khoản thành công trên website
 • Thông báo khi hủy đơn hàng trong trang quản trị: Được gửi khi quản trị hủy đơn hàng
 • Xác nhận đơn hàng: Được gửi khi khách hàng tạo đơn hàng
 • Thông báo khi có đơn hàng mới: Được gửi đến những người đã đăng ký khi có đơn hàng mới
 • Xác nhận hoàn trả: Được gửi sau khi thực hiện hoàn trả cho khách hàng
 • Xác nhận giao nhận: Được gửi khi đơn hàng được giao vận
 • In đơn hàng: Mẫu nội dung khi in đơn hàng

Các email này sẽ được gửi cho bạn, nhân viên hoặc khách hàng của bạn, tùy theo từng tình huống.

Mặc dù những email này đã được soạn sẵn trong shop của bạn, nhưng bạn vẫn có thể thay đổi nội dung trong những mẫu email đó. Để làm vậy, hãy thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1:Trong trang quản trị website, click vào trang Cấu hình và chọn Thông báo:

 • Bước 2: Trong phần Nội dung email, nhấp chuột vào mẫu mà bạn muốn thay đổi. 

 • Bước 3: Một cửa sổ phụ sẽ xuất hiện và bạn có thể chỉnh sửa ở đây. Đầu tiên, bạn có thể chỉnh sửa phần Chủ đề email. 

 

Sau đó, bạn có thể chỉnh sửa thân email bằng cách chỉnh sửa phần văn bản nằm ngoài dấu ngoặc kép {{…}} 

Các giá trị nằm trong “{{…}}” là những giá trị dùng để lấy dữ liệu từ hệ thống. Tất cả các nội dung này bạn không sửa, vì sửa không đúng sẽ ảnh hưởng nội dung và bố cục email.

Sau khi chỉnh sửa nội dung email xong, bạn có thể click vào Xem để kiểm tra lại xem nội dung đã phù hợp và hiển thị chính xác hay chưa.

Ví dụ 1: Mẫu Kích hoạt tài khoản của khách hàng từ phía admin. Ở phần thân email, các bạn sẽ thấy nội dung như sau: 

    <title></title>
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
    <div style="font-family:'Arial'">
    <div style="padding: 20px 10px 15px 10px;">

    <p>{% if customer.name %}Chào bạn {{ customer.name }},{% endif %}</p>
    <p>Tài khoản của bạn tại {{ store_name }} vừa được kích hoạt.</p>
    <p>Thông tin đăng nhập của bạn như sau nhé: </p>
    <p>Email đăng nhập: {{customer.email}} </p>
    <p>Mật khẩu: {{customer.password}} </p>
    <p>Trân trọng, </p>

    </div>
    </div>

Khi click vào Xem bạn sẽ nhìn thấy nội dung email mà khách hàng sẽ nhận được:


 

Tại đây bạn sẽ thấy các trường hệ thống tự động lấy ra nội dung là gì:

TRÊN FORM SỬA MẪU EMAIL XEM NỘI DUNG THỰC TẾ
<title></title>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
<div style="font-family:'Arial'">
<div style="padding: 20px 10px 15px 10px;">
Đây là code html định dạng của văn bản, các bạn không chỉnh sửa vào phần này.
Ở Tiêu đề email:
Thông tin đăng nhập tài khoản tại {{store_name}}
Tiêu đề email
Thông tin đăng nhập tài khoản tại coffecake
>> Như vậy store_name: chính là tên site Bizweb
Chào bạn {{ customer.name }} Chào bạn Nguyễn Văn A
>> Như vậy {{customer.name}}: là họ tên khách hàng
Email đăng nhập: {{customer.email}} {{customer.email}}: email của khách hàng
Mật khẩu: {{customer.password}} {{customer.password}}: mật khẩu của khách hàng

    Ví dụ 2: Mẫu Đổi mật khẩu khách hàng. Ở phần thân email, các bạn sẽ thấy nội dung như sau: 

    <title></title>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
<div style="font-family:'Arial'">
<div style="padding: 20px 10px 15px 10px;">
<p>{% if customer.name %}Chào bạn {{ customer.name }},{% endif %}</p>
<p>Bạn đã yêu cầu đổi mật khẩu tại {{ store.name }}.</p>
<p>Bạn vui lòng truy cập vào đường link dưới đây để thay đổi mật khẩu của bạn nhé.</p>
<a href='{{ customer.reset_password_url }}'>{{ customer.reset_password_url }}</a>
<br/>
<p>Trân trọng,</p>
</div>
</div>

Nội dung email mà khách hàng sẽ nhận được:

 

Tại đây bạn sẽ thấy các trường hệ thống tự động lấy ra nội dung là gì:

TRÊN FORM SỬA MẪU EMAIL XEM NỘI DUNG THỰC TẾ
<title></title>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
<div style="font-family:'Arial'">
<div style="padding: 20px 10px 15px 10px;">
Đây là code html định dạng của văn bản, các bạn không chỉnh sửa vào phần này.
Chào bạn {{ customer.name }} Chào bạn Nguyễn Văn A
>> Như vậy {{customer.name}}: là họ tên khách hàng

Bạn đã yêu cầu đổi mật khẩu tại

{{ store.name }}

Bạn đã yêu cầu đổi mật khẩu tại Bizmart.net
>> {{store.name}} là tên site Bizweb
<p>Bạn vui lòng truy cập vào đường link dưới đây để thay đổi mật khẩu của bạn nhé.</p>
<a href='{{ customer.reset_password_url }}'>{{customer.reset_password_url }}</a>
Bạn vui lòng truy cập vào đường link dưới đây để thay đổi mật khẩu của bạn nhé.
http://vuthithuhuyen.bizwebvietnam.net/account/reset/7c146e776d16aeb110ea93d38d7fe617-65
=> <ahref='{{ customer.reset_password_url }}'>{{ customer.reset_password_url }}</a>là đường link để thay đổi mật khẩu cho khách hàng.

Tương tự với các mẫu email còn lại, bạn kiểm tra các giá trị {{....}} và chỉnh sửa nội dung cho phù hợp theo ý mình.

 • Bước 4: Khi đã chỉnh sửa xong, chọn nút Lưu để hoàn tất.

Lưu ý

Các emails gửi đi từ shop của bạn được soạn bằng Liquid. Liquid là ngôn ngữ lập trình đơn giản, dễ sử dụng của Sapo Web. Bạn cũng có thể chỉnh sửa các thẻ liquid, để làm điều này hãy tham khảo về các Biến tham chiếu email tại đây 


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: