Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1800 6750

sapo-web
san-pham-sapo-web

Tìm hiểu về danh mục sản phẩm

Để giúp khách hàng tìm kiếm sản phẩm dễ dàng hơn, bạn có thể nhóm các sản phẩm lại theo danh mục (Quần áo, Hàng khuyến mại, Phụ kiện…). Một sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều danh mục khác nhau.

 Có 2 cách để thêm sản phẩm vào danh mục:

  • Thêm sản phẩm thủ công: Thêm hoặc xóa từng sản phẩm trong danh mục.Tìm hiểu thêm ›
  • Thêm sản phẩm tự động: Thêm tự động các sản phẩm vào danh mục nếu thỏa mãn điều kiện đã thiết lập. Tìm hiểu thêm ›

Bạn sẽ quản lý các danh mục thông qua trang Danh mục sản phẩm và Menu trong phần quản trị website của bạn.

Trong trang này bạn có thể: 


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: