Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Tìm hiểu về danh mục sản phẩm

Để giúp khách hàng tìm kiếm sản phẩm dễ dàng hơn, bạn có thể nhóm các sản phẩm lại theo danh mục (Quần áo, Hàng khuyến mại, Phụ kiện…). Một sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều danh mục khác nhau.

 Có 2 cách để thêm sản phẩm vào danh mục:

  • Thêm sản phẩm thủ công: Thêm hoặc xóa từng sản phẩm trong danh mục. Tìm hiểu thêm
  • Thêm sản phẩm tự động: Thêm tự động các sản phẩm vào danh mục nếu thỏa mãn điều kiện đã thiết lập. Tìm hiểu thêm

Bạn sẽ quản lý các danh mục thông qua trang Danh mục sản phẩm và Menu trong phần quản trị website của bạn.

Trong trang này bạn có thể: 

Tạo danh mục sản phẩm thủ công

Tạo danh mục sản phẩm tự động

Hiển thị danh mục sản phẩm ra website

Chỉnh sửa danh mục sản phẩm để cập nhật thông tin chi tiết


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: