Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

In đơn hàng

Bạn có thể in đơn hàng và đính kèm với sản phẩm khi vận chuyển đến cho khách hàng để khách hàng tiện theo dõi.

Để in đơn hàng:

  • Bước 1: Trong phần quản trị website, chọn Đơn hàng và chọn tiếp Danh sách đơn hàng

  • Bước 2: Ở trang Đơn hàng, click vào mã đơn hàng cần in.

  • Bước 3: Tại trang thông tin chi tiết đơn hàng, click vào nút Thêm thao tác và chọn In đơn hàng

  • Bước 4: Trong cửa sổ hiện ra, lựa chọn máy in và các thiết lập khác, sau đó click vào nút In