Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Báo cáo bán hàng

Sapo cung cấp hệ thống Báo cáo doanh thu để bạn có thể quản lý và kiểm soát được doanh thu và lợi nhuận bán hàng trong khoảng thời gian nhất định, theo kênh bán hàng, theo nhà cung cấp, theo khách hàng..., giúp bạn đưa ra những chiến lược bán hàng tốt nhất để tăng doanh thu bán hàng của bạn.

Để truy cập báo cáo doanh thu tại trang quản trị Sapo bạn thao tác: Chọn Báo cáo > Báo cáo bán hàngBáo cáo doanh thu > chọn loại báo cáo doanh thu cần xem

8 mẫu báo cáo doanh thu Sapo hỗ trợ, là các báo cáo:

 • Theo thời gian: Doanh thu và lợi nhuận các đơn hàng đã bán theo khoảng thời gian lọc
 • Theo nhân viên: Doanh thu và lợi nhuận bán được của mỗi nhân viên
 • Theo sản phẩm: Doanh thu và lợi nhuận của từng mã sản phẩm
 • Theo đơn hàng:  Doanh thu và lợi nhuận của từng đơn hàng
 • Theo chi nhánh: Doanh thu và lợi nhuận bán được của mỗi chi nhánh
 • Theo nguồn bán hàng: Doanh thu và lợi nhuận các đơn hàng đã bán theo nguồn đơn hàng (web, facebook, shopee...) trong khoảng thời gian lọc
 • Theo khách hàng: Doanh thu và lợi nhuận do từng khách hàng mang lại
 • Theo nhóm khách hàng: Doanh thu và lợi nhuận do từng nhóm khách hàng mang lại
Lưu ý:
 • Các đơn hàng cần qua bước Đã giao hàng mới được ghi nhận vào Báo cáo doanh thu - lợi nhận, bao gồm cả những đơn phát sinh trả hàng.
 • Báo cáo kinh doanh phiên bản mới sẽ bao gồm cả thông tin Doanh thu và lợi nhuận. Tùy theo phân quyền của tài khoản xem báo cáo mà thông tin Lợi nhuận có thể sẽ được hiển thị hoặc không. 

Trong bài viết này, Sapo sẽ cùng bạn tìm hiểu các ý nghĩa thuật ngữ và các thao tác trên Báo cáo doanh thu.

1. Giải thích thuật ngữ

THUẬT NGỮ Ý NGHĨA
SL hàng bán ra Số lượng hàng bán ra trên đơn hàng được giao thành công
SL hàng trả lại Số lượng hàng trả lại trên đơn hàng được giao thành công
SL hàng thực bán SL hàng bán ra - SL hàng trả lại
SL đơn hàng Số lượng đơn hàng được giao thành công trong khoảng thời gian đã chọn
SL khách hàng Số lượng khách hàng tương ứng trên các đơn hàng được giao thành công
Tiền hàng SL hàng bán ra x Đơn giá bán trên mỗi đơn hàng
Tiền hàng trả lại Giá trị hàng bán bị trả lại trên đơn trả hàng
Tổng chiết khấu Tổng chiết khấu của từng sản phẩm và chiết khẩu của cả đơn hàng. (Nếu báo cáo theo từng sản phẩm thì bằng Tổng chiết khấu của sản phẩm và chiết khẩu phân bổ từ tổng đơn hàng)
Thuế Thuế thu của khách hàng trên mỗi đơn hàng
Phí giao hàng Là khoản phí giao hàng thu của khách trên đơn hàng
Doanh thu Là số tiền cửa hàng thu được từ khách hàng trên mỗi đơn hàng
Doanh thu thuần  Doanh thu - Thuế (nếu có) - Phí giao hàng (nếu có)
Tiền vốn Giá vốn x SL thực bán
Lợi nhuận gộp Doanh thu thuần - Tiền vốn + Phí giao hàng
Tỷ suất lợi nhuận gộp (Lợi nhuận gộp / Doanh thu thuần) x 100%
Trung bình giá trị đơn hàng Giá trị Doanh thu Trung bình của các đơn hàng được giao thành công
BỘ LỌC

1. Loại bán

Báo cáo Kinh doanh sẽ ghi nhận 2 loại đơn: Đơn hàng và Đơn trả hàng

 • Đơn hàng: Ghi nhận khi được giao hàng thành công
 • Đơn trả hàng: Ghi nhận khi có nhận hàng hoặc có hoàn tiền cho đơn trả hàng => Thông tin “Loại bán” sẽ có 2 giá trị là “Đơn hàng” và “Trả hàng” để phân biệt 2 loại đơn này

2. Loại bán (chi tiết)

Trong mỗi loại “Đơn hàng” và “Trả hàng” sẽ có các chi phí/số liệu tương ứng với các hạng mục “Sản phẩm” , “Vận Chuyển”, “Thanh Toán”, “Khác”. Thông tin “Loại bán (chi tiết)” sẽ tách cụ thể các số liệu trên 1 đơn hàng vào 1 trong 4 hạng mục trên

=> 2 trường thông tin này giúp làm rõ loại đơn và từng hàng mục chi phí cụ thể trên 1 đơn hàng/đơn trả hàng.


2. Các thao tác trên báo cáo doanh thu

Tương tự các phân hệ báo cáo khác trên phần mềm Sapo, sau khi bạn truy cập vào báo cáo doanh thu và đã chọn loại bao cáo cần xem, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

2.1. Lọc và chọn loại báo cáo cần xem

 • Lọc báo cáo theo các khoảng thời gian có sẵn, hoặc tùy chỉnh thời gian cần xem báo cáo bằng cách chọn mục Tùy chọn và cài đặt thời gian

 • Lọc loại báo cáo cần xem

Riêng với báo cáo Theo thời gian, bạn có thể lựa chọn các dữ liệu được tổng kết theo giờ/ngày/tháng/năm

2.2. Cài đặt biểu đồ hiển thị

Bạn có thể lựa chọn các giá trị hiển thị trên biểu đồ (tối đa 2 giá trị) và lựa chọn xem theo loại biểu đồ ưa thích. Ngoài ra, bạn cũng có thể ẩn khối biểu đồ nếu không có nhu cầu xem trên giao diện báo cáo

 • Chọn giá trị hiển thị thể hiện trên biểu đồ

 • Chọn loại biểu đồ thể hiện:

2.3. Điều chỉnh cột hiển thị trên bảng dữ liệu

Tại bảng dữ liệu chi tiết, bên cạnh những thông tin mặc định của phần mềm, bạn có thể  lựa chọn thêm thông tin bạn muốn hiển thị thêm ra bên ngoài báo cáo:

 • Chọn biểu tượng cài đặt > tích lựa chọn trường thông tin muốn hiển thị > chọn Xác nhận để lưu

2.4. Lọc báo cáo

Bạn có thể tùy chỉnh lọc dữ liệu theo nhu cầu mong muốn bằng cách:

 • Chọn Lọc kết quả

 • Lọc thông tin theo nhu cầu > chọn Lọc để hoàn tất

2.5. Nhân bản/Xuất báo cáo

 • Nhân bản: Bạn có thể nhân bản báo cáo để giữ lại cài đặt và điều kiện lọc cho lần sử dụng tiếp theo. Báo cáo này được hiển thị ngoài danh sách báo cáo 
 • Xuất báo cáo: Bạn có thể xuất báo cáo dưới dạng file excel để lưu trữ. File xuất ra sẽ có các thông tin tương ứng với các thông tin đang được hiển thị trên giao diện 

Trên đây là các nội dung hướng dẫn và thao tác trên báo cáo doanh thu.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 1900 6750, hoặc gửi vào hòm thư: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc bạn thành công!


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: