Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Tôi có một chương trình tích điểm đặc biệt vào tuần sinh nhật của cửa hàng, tuy nhiên mỗi tôi muốn giới hạn khách hàng hưởng ưu đãi tối đa 2 lần/tuần lễ sinh nhật?

Bạn có thể sử dụng tính ‘Giới hạn số lần tích điểm’ để cấu hình chương trình trên. 
Truy cập Sapo Loyalty >> Tích điểm >> Mở chương trình tích điểm bạn cần giới hạn >> Thiết lập Giới hạn số lần tích điểm:


 


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: