Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Làm sao để tôi có thiết lập mức tích điểm khác nhau giữa các hạng thẻ thành viên?

Nếu bạn đang mong muốn thiết lập một mức tích điểm khác nhau giữa các hạng thẻ thành viên, thì bạn hoàn toàn có thể thực hiện được trong Sapo Loyalty. 
Bạn cần thực hiện tạo cho mỗi hạng một chương trình tích điểm khác nhau.
Tại màn tạo chương trình tích điểm. Bật điều kiện hạng thành viên:


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: