Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Điều gì sẽ xảy ra với các thành viên của cửa hàng tôi khi đến kỳ xếp lại hạng thẻ hàng năm?

Tính năng xếp hạng thẻ sẽ có một số lựa chọn:

  • Xếp lại hạng thẻ 1 lần/năm, vào 31/12 hàng năm
  • Xếp lại hạng thẻ 2 lần/năm, vào 30/6 và 31/12 hàng năm

Ví dụ: 

Cửa hàng bạn xếp hạng thẻ 1 lần/năm vào 31/12 hàng năm. Khi đến 31/12 hệ thống sẽ tính toán lại toàn bộ chi tiêu xếp hạng hoặc điểm xếp hạng thành viên từ 1/1 - 31/12 để xác định hạng khởi điểm của chu kỳ mới. Đối với các thành viên có chi tiêu/điểm xếp hạng đủ sẽ được giữ hạng hiện tại sang chu kỳ mới, đối với các thành viên có chi tiêu/điểm xếp hạng không đủ để giữ hạng hiện tại thì sẽ bị hạ hạng.

Lưu ý:
Thành viên khi thăng hạng khi xếp lại hạng thẻ sẽ không được tặng phần thưởng.

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: