Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Quản lý lô sản phẩm

Để xem danh sách các lô sản phẩm đã nhập bạn truy cập vào mục Quản lý lô sản phẩm như sau

Từ trang quản trị bạn chọn Sản phẩm > Quản lý kho > Quản lý lô sản phẩm

Trong mục Quản lý lô sản phẩm bạn có thể theo dõi toàn bộ thông tin của lô sản phẩm

Các thông tin có thể theo dõi:

  • Mã lô: Mã lô được nhà sản xuất cung cấp trên bao bì sản phẩm.
  • Ngày sản xuất: Ngày sản xuất sản phẩm được in trên bao bì sản phẩm. Mỗi lô sẽ có 1 ngày sản xuất, thông tin này không thể sửa đổi.
  • Ngày hết hạn: Ngày hết hạn sản phẩm được in trên bao bì sản phẩm. Mỗi lô sẽ có 1 ngày hết hạn, thông tin này không thể sửa đổi.
  • Ngày cập nhật: Ngày ghi nhận thay đổi thông tin sản phẩm được thay đổi.
  • Tồn kho: Thông tin về số lượng sản phẩm thực tế trong kho. 
  • Tên sản phẩm
  • Có thể bán
  • Hàng đang về
  • Hàng đang giao
  • Đang giao dịch

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: