Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Hướng dẫn cài đặt kênh bán hàng trên website

Trong bài viết này, Sapo sẽ hướng dẫn bạn các thao tác cài đặt kết nối kênh bán hàng Website với gói dịch vụ đa kênh Omnichannel:

1. Cài đặt kênh Sapo Web

Tại trang quản trị Sapo bạn thao tác

 • Bước 1: Chọn Cấu hình > Kênh bán hàng

 • Bước 2: Bạn tìm đến kênh bán hàng Sapo Web - Kênh bán hàng trực tuyến > chọn Cài đặt kênh

Lưu ý:
 
1. Nếu phần mềm của bạn chưa Bật kênh Sapo Web, bạn cần chọn Bật kênh và sau đó chọn Cài đặt kênh.
 

2. Nếu bạn đã có dữ liệu trên cả Sapo và Sapo Web, bạn cần lưu ý xử lý dữ liệu trước khi thiết lập:

 • Sản phẩm trên Sapo Web phải có mã SKU không trùng nhau, được chọn Quản lý kho và không có tồn âm trước khi thiết lập đồng bộ.
 • Mã SKU là định danh duy nhất kết nối hàng hóa giữa Sapo và Sapo Web cần thao tác cần thận để tránh sai sót.
 • Nếu không trùng mã SKU sẽ tạo thành sản phẩm mới.
 • Bước 3: Sau khi chọn Cài đặt kênh, nếu bạn chưa đăng nhập tài khoản Sapo Web bạn cần thực hiện đăng nhập vào tài khoản Sapo Web. Sau khi đăng nhập:

Hệ thống sẽ tự động cài đặt đồng bộ theo cấu hình mặc định và chuyển tới giao diện Tổng quan của kênh

Nếu trước đó bạn đã gỡ bỏ kênh web và thao tác đồng bộ lại, hệ thống sẽ hiển thị các phương thức cài đặt kênh. Bạn chọn phương thức cấu hình mặc định / hoặc tự thiết lập rồi nhấn xác nhận:

 • Cấu hình mặc định: khi xác nhận chọn cấu hình mặc định hệ thống sẽ tự động thiết lập theo các cài đặt có sẵn, sau đó sẽ chuyển về màn hình Tổng quan.
 • Tự thiết lập cấu hình: khi xác nhận phương thức này, hệ thống sẽ chuyển qua màn hình thiết lập đồng bộ chi tiết. Xem các thao tác đồng bộ chi tiết mục 2

2. Chi tiết cấu hình mặc định

Các thiết lập mặc định của hệ thống:

Dữ liệu đồng bộ Trạng thái cấu hình Ý nghĩa
Dữ liệu đồng bộ sản phẩm từ Sapo lên Sapo Web (Bật) Đồng bộ dữ liệu khi tạo sản phẩm trên Sapo Sản phẩm trên Sapo sẽ được đồng bộ lên Sapo Web, nếu trùng mã SKU sẽ liên kết sản phẩm, nếu không trùng mã SKU sẽ thêm mới sản phẩm trên Sapo Web
(Bật) Đồng bộ dữ liệu khi cập nhật sản phẩm trên Sapo Khi sản phẩm trên hai hệ thống đã được liên kết dữ liệu sản phẩm sẽ được cập nhật từ Sapo lên Sapo Web
Dữ liệu đồng bộ sản phẩm từ Sapo Web lên Sapo (Bật) Đồng bộ dữ liệu khi tạo sản phẩm trên Sapo Web Sản phẩm trên Sapo sẽ được đồng bộ lên Sapo Web, nếu trùng mã SKU sẽ liên kết sản phẩm, nếu không trùng mã SKU sẽ thêm mới sản phẩm trên Sapo Web.
(Bật) Đồng bộ dữ liệu khi cập nhật sản phẩm trên Sapo Web Khi sản phẩm trên hai hệ thống đã được liên kết dữ liệu sản phẩm sẽ được cập nhật từ Sapo lên Sapo Web
Phương thức đồng bộ lần đầu các sản phẩm chung mã SKU trên Sapo & Sapo Web (Chọn) Lấy thông tin sản phẩm Sapo làm chuẩn đồng bộ lên Sapo Web Đối với các sản phẩm, phiên bản liên kết lần đầu sẽ lấy dữ liệu Sapo làm chuẩn đẩy lên Sapo Web
Thiết lập đồng bộ dữ liệu đơn hàng (Bật) Đồng bộ tự động đơn hàng tạo ra trên Sapo Web về Sapo POS Đơn hàng tạo ra trên Sapo Web sẽ được tự động đồng bộ về Sapo POS
(Bật) Đồng bộ tự động trạng thái đơn hàng từ Sapo lên Sapo Web Các thao tác cập nhật trạng thái đơn hàng trên Sapo, bao gồm: Thanh toán, Giao hàng, Hoàn trả, sẽ được đồng bộ sang Sapo Web
(Tắt) Cho phép xử lý đơn hàng thủ công trên Sapo Web Khi cấu hình này được tắt có nghĩa là các thao tác xử lý đơn hàng tại Sapo Web sẽ bị ẩn nhằm tránh sai lệch dữ liệu đồng bộ
Đồng bộ trạng thái đơn hàng mớ (Chọn) Đơn hàng từ Sapo Web về không được tự động duyệt trên Sapo POS
 • Đơn hàng từ Sapo Web về Sapo POS sẽ không tự động được duyệt mà chỉ ở trạng thái đặt hàng.
 • Đơn hàng chưa được duyệt trên Sapo sẽ không ảnh hưởng tới tồn kho của sản phẩm.
Thiết lập chính sách giá đồng bộ của Sapo POS và Sapo Web
 • Giá bán hàng hoá Sapo Web - Giá bán lẻ
 • Giá so sánh Sapo Web - Không so sánh giá
 • Giá trên Sapo Web sẽ được đồng bộ từ Sapo POS khi sản phẩm thêm mới hoặc cập nhật
 • Giá bán hàng hóa trên Sapo Web sẽ được đồng bộ với giá bán lẻ trên Sapo POS
 • Giá so sánh trên Sapo Web không đồng bộ với giá nào trên Sapo POS
Thiết lập chi nhánh đồng bộ
 • Thiết lập chi nhánh đồng bộ kho với Sapo Web: Chi nhánh mặc định
 • Chi nhánh nhận dữ liệu sản phẩm từ Sapo web: Chi nhánh mặc định
 • Chi nhánh nhận dữ liệu đơn hàng từ Sapo Web: Chi nhánh mặc định
Sản phẩm, đơn hàng trên Sapo Web sẽ được đồng bộ theo tồn kho của chi nhánh mặc định trên Sapo
Thiết lập đồng bộ khách hàng (Chọn) Số điện thoại Tiêu chí liên kết khách hàng giữa hai hệ thống là số điện thoại3. Các bước tự thiết lập cấu hình

Nếu bạn đã từng gỡ kênh bán hàng Sapo Web và khi cái đặt lại bạn muốn tự thiết lập cấu hình bạn thao tác như sau:

 • Bước 1: Chọn Cấu hình > Kênh bán hàng > tìm đến Sapo Web - Kênh bán hàng trực tuyến > chọn Cài đặt kênh
 • Bước 2: Trên màn hình lựa chọn phương thức cài đặt, bạn chọn Tự thiết lập cấu hình > chọn Xác nhận
 • Bước 3: Thiết lập danh sách chi nhánh đồng bộ

Bạn cần chọn số lượng chi nhánh Sapo sẽ ảnh hưởng đến số lượng tồn kho hàng hóa sẽ đẩy lên Sapo web > chọn Tiếp

Ví dụ:
Cửa hàng Sapo có 2 chi nhánh A và B. Hàng hóa X có Tồn chi nhánh A = 10, tồn chi nhánh B = 5:
 • Nếu chọn chỉ đồng bộ chi nhánh A > Sẽ đẩy tồn kho hàng hóa X lên Sapo web là 10
 • Nếu chọn chỉ đồng bộ chi nhánh B > Sẽ đẩy tồn kho hàng hóa X lên Sapo web là 5
 • Nếu chọn đồng bộ cả hai chi nhánh A và B > Sẽ đẩy tồn kho hàng hóa X lên Sapo web là 15

 • Bước 2: Bạn chọn chính sách giá đồng bộ / so sánh giá > chọn Tiếp

 • Bước 3: Xử lý dữ liệu sản phẩm hiện có trước đồng bộ

Khi bạn đã dùng Sapo hoặc Sapo Web từ trước, sẽ phát sinh một lượng sản phẩm:

 • Chọn nếu muốn đồng bộ phần dữ liệu này về từ Sapo Web về Sapo
 • Chọn Không nếu muốn bỏ qua

Trong trường hợp bạn chọn không đồng bộ, nhưng về sau lại có nhu cầu đồng bộ hàng hóa này thì vẫn có thể đồng bộ thủ công.

 • Bước 4: Đồng bộ thông tin khách hàng từ Sapo Web về Sapo

Tại đây bạn lựa chọn phương thức sẽ đồng bộ thông tin khách hàng từ Sapo Web về Sapo và tiêu chí định danh để liên kết khách hàng giữa Sapo Web và Sapo

Có 2 tiêu chí định danh là Email Số điện thoại.

Ví dụ:
 • Khách hàng trong đơn hàng của Web có số điện thoại và số điện thoại này chưa có trên Sapo > Sapo tạo mới khách hàng
 • Khách hàng trong đơn hàng của Web có số điện thoại và số này đã trùng trên Sapo > Sử dụng thông tin khách hàng trên Sapo
 • Với trường hợp này thì 2 (hoặc nhiều) khách hàng trên Web có cùng số điện thoại, thì khi đồng bộ sẽ thành 1 khách hàng trên Sapo.
 • Khách hàng trong đơn hàng của Web chưa có số điện thoại > Khi đơn hàng về Sapo sẽ là khách lẻ.
 • Khi chọn định danh là email thì có cơ chế tương tự.
 • Bước 6: Hoàn thành đồng bộ

Sau khi hoàn thành các bước đồng bộ trên màn hình sẽ hiển thị thông tin chi tiết các thông số mà bạn đã thiết lập.

 • Bạn kiểm tra lại các thiết lập và chọn Quay lại để điều chỉnh nếu có
 • Nếu đã xác nhận với các thiết lập, bạn chọn Tiếp để hoàn thành đồng bộ

Sau khi xác nhận và hoàn thành các bước màn hình sẽ hiển thị thông tin bạn đã hoàn thành cài đặt kênh bán hàng Sapo Web, bạn tiếp tục chọn Truy cập kênh Website

Giao diện tổng quan của kênh bán hàng sẽ hiển thị. Ở giao diện này, bạn sẽ xem được các thông tin sản phẩm, đơn hàng đã được đồng bộ, số lượng chưa đồng bộ hoặc đồng bộ lỗi.

3. Cấu hình đồng bộ chi tiết

a. Đồng bộ sản phẩm

Để xem danh sách sản phẩm đồng bộ bạn chọn Kênh bán hàng > Website > chọn Sản phẩm

Trong màn hình sản phẩm, bạn có thể thao tác dễ dàng để:

 • Xem được: tất cả sản phẩm; số lượng sản phẩm đã liên kết, chưa liên kết, lỗi liên kết, và các sản phẩm bị ngắt đồng bộ bằng cách click vào các tab tương ứng (1)
 • Lọc được các sản phẩm ở Sapo / ở Sapo Web bằng cách click và lựa chọn ở ô số (2)
 • Xem được trạng thái đồng bộ (3), thực hiện ngay được các thao tác Hủy liên kết  / bật đồng bộ  / ngắt đồng bộ 
 • Bạn có thể xem được thông tin so sánh sản phẩm ở 2 bên bằng việc nhấp vào  (4) 

Các trạng thái liên kết

 • Đã liên kết: Hai sản phẩm trên 2 hệ thống Sapo và Sapo web đã được liên kết với nhau qua SKU. Đơn hàng từ Sapo web có sản phẩm sẽ được đồng bộ sang Sapo
 • Chưa liên kết: Hai sản phẩm trên 2 hệ thống chưa được liên kết với nhau do cấu hình đồng bộ bị tắt, hoặc đã ngắt liên kết thủ công.
 • Liên kết thất bại do gặp lỗi: Hai sản phẩm có cùng SKU nhưng trong quá trình liên kết thì gặp lỗi.

Các hành động đồng bộ:

 • Bật đồng bộ: Khi sản phẩm ở trạng thái bật đồng bộ, và cấu hình đồng bộ đang được bật, thì dữ liệu sản phẩm sẽ được đồng bộ 2 chiều
 • Ngắt đồng bộ: Dữ liệu sản phẩm sẽ không được đồng bộ 2 chiều khi cập nhật thông tin sản phẩm ở một bên
 • Đối với sản phẩm bạn có thể thực hiện các thao tác: Bật đồng bộ/Ngắt đồng bộ, Liên kết/Ngắt liên kết tùy theo nhu cầu.

b. Cấu hình đồng bộ

Để xem hoặc điều chỉnh Cấu hình đồng bộ đã cài đặt, bạn chọn Kênh bán hàng Website > chọn Cấu hình

Ngoài các cài đặt đồng bộ về sản phẩm, chi nhánh, chính sách giá, khách hàng, bạn có thể:

 • Cài đặt đồng bộ đơn hàng từ Sapo Web về Sapo
 • Lựa chọn trạng thái khi đồng bộ về Sapo sẽ tự động duyệt hay không tự động duyệt đơn hàng.
  • Nếu chọn tự động duyệt, đơn hàng khi đồng bộ về sẽ có trạng thái đang giao dịch.
  • Nếu chọn không tự động duyệt, đơn hàng đồng bộ về ở trạng thái đặt hàng.
Lưu ý:
 
1. Khi Đồng bộ Sapo với Sapo Web:
 • Một tài khoản Sapo Web có thể đồng bộ với một hoặc nhiều chi nhánh của một tài khoản Sapo.
 • Đơn hàng, khách hàng có sẵn tại Sapo Web trước khi thiết lập đồng bộ sẽ không được đồng bộ về Sapo. Đơn hàng tạo sau khi Đồng bộ trên Sapo Web sẽ đẩy về Sapo khi sản phẩm trong đơn có kết nối tại Sapo.
 • Với những sản phẩm được tạo trên Sapo do đồng bộ Sapo Web thì sản phẩm mới lấy giá vốn là giá lẻ trên web vì Sapo Web chỉ quản lý 1 mục là giá bán lẻ của hàng hóa. Cần lưu ý điều chỉnh lại giá vốn để tránh sai dữ liệu báo cáo.
2. Sau khi thiết lập đồng bộ:
 • Khi tạo mới sản phẩm trên Sapo Web, nếu không trùng mã SKU sẽ tự động đồng bộ tạo sản phẩm tương ứng trên Sapo và ngược lại. Nếu trùng mã SKU sẽ liên kết sản phẩm với nhau.
 • Sản phẩm đồng bộ từ Sapo lên Sapo Web sẽ ở trạng thái ẩn, cần vào quản trị website để cập nhật đầy đủ thông tin và chọn hiển thị sản phẩm lên web.
 • Các thông số tồn kho luôn lấy Sapo làm chuẩn, mọi thay đổi về tồn kho trên Sapo Web sẽ không ảnh hưởng đến Sapo
 • Sau khi sản phẩm đã đồng bộ, nếu cần chỉnh sửa sản phẩm ở trên web hoặc sapo cần kiểm tra kỹ trước khi thao tác, nếu không sẽ phát sinh lỗi hoặc bị mất kết nối đồng bộ sản phẩm.
 • Ví dụ: Sản phẩm đang liên kết có 3 thuộc tính, bạn vào Sapoweb cập nhật xóa 1 thuộc tính của sản phẩm => trên web sản phẩm chỉ có 2 thuộc tính nhưng ở Sapo vẫn có 3 thuộc tính => Lỗi không đồng bộ sản phẩm.

Trên đây là các thao tác hướng dẫn cài đặt thiết lập kênh bán hàng Website.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 1900 6750, hoặc gửi vào hòm thư: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc bạn thành công!


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: