Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Tổng quan Báo cáo App Sapo

Mục Báo cáo trên ứng dụng quản lý bán hàng Sapo cung cấp giúp bạn các thông tin tổng hợp về kết quả kinh doanh, tồn kho và tài chính của cửa hàng, giúp bạn có thể đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh để điều chỉnh các phương án kinh doanh và chính sách quản lý cho phù hợp.

Bạn có thể truy cập nhanh chóng vào hệ thống báo cáo bằng 2 cách sau:

Cách 1: Chọn Xem chi tiết tại màn hình Tổng quan Cách 2:  Chọn Thêm  > Báo cáo


Trong phần này, Sapo sẽ cùng bạn tìm hiểu 3 loại báo cáo chính trên hệ thống:

  • Báo cáo bán hàng: tổng hợp các dữ liệu về kết quả kinh doanh của cửa hàng, bao gồm doanh thu, lợi nhuận và thanh toán.
  • Báo cáo kho: tổng hợp dữ liệu kho của cửa hàng, bao gồm tồn kho,sổ kho, xuất nhập tồn, định mức tồn
  • Báo cáo tài chính: tổng hợp dữ liệu về tài chính của cửa hàng, bao gồm lãi lỗ, sổ quỹ, công nợ phải thu / phải trả

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: