Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Chi tiết khách hàng và lịch sử mua hàng trên App Sapo

Sau khi thêm mới khách hàng, bạn có thể vào chi tiết khách hàng để cập nhật thông tin, thêm mới một liên hệ mới, thêm địa chỉ, ghi chú cho khách hàng. Lịch sử mua hàng giúp bạn thống kê được các giao dịch của khách hàng. Từ đó, bạn có thể theo dõi sức mua của khách hàng và có chính sách ưu đãi phù hợp với từng khách.

1. Chi tiết khách hàng

Để xem chi tiết một khách hàng. Bạn vào mục Đối tác > Khách hàng > Chọn hàng khách cần xem.

Trong chi tiết khách hàng, bạn có thể cập nhật thông tin khách hàng

   -   Thêm địa chỉ mới cho khách hàng

 

   -   Thêm người liên hệ mới

   -   Thêm ghi chú mới cho khách hàng

 

2. Lịch sử giao dịch

Lịch sử mua hàng giúp bạn thống kê được các giao dịch của khách hàng thông qua danh sách các mã đơn hàng. Từ đó bạn có thể theo dõi sức mua của khách hàng và có chính sách ưu đãi phù hợp với từng khách.

Tại giao diện chi tiết khách hàng bạn chọn thẻ lịch sử mua hàng, tại giao diện lịch sử mua hàng sẽ hiển thị thông tin các đơn hàng.

 

Bạn có thể theo dõi được danh sách các mã đơn hàng:

-   Trạng thái đơn hàng: (Hoàn thành/ Đang giao dịch/ Đã hủy)

-   Giá trị của đơn hàng

-   Ngày giờ ghi nhận đơn hàng

Ngoài ra bạn có theo dõi được chi tiết Công nợ khách hàng.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: