Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Báo cáo bán hàng App Sapo

Báo cáo bán hàng cung cấp tới bạn các dữ liệu tổng hợp về kết quả kinh doanh của cửa hàng, bao gồm doanh thu, lợi nhuận và thanh toán.

1. Tổng quan báo cáo bán hàng

Để truy cập báo cáo bán hàng, từ màn hình tổng quan bạn chọn Xem chi tiết > chọn tab Bán hàng

Hoặc chọn Thêm > Báo cáo > chọn tab Bán hàng

Màn hình báo cáo hiện ra, tại đây bạn có thể lựa chọn khoảng thời gian, chi nhánh cần xem báo cáo bằng cách bấm chọn vào phần ngày tháng và khu vực chi nhánh:

 • Thời gian: Ngày / tuần / tháng / hoặc 1 khoảng thời gian tùy chỉnh
 • Chi nhánh: Chọn xem một, nhiều hay tất cả các chi nhánh

Giao diện tổng quan của báo cáo bán hàng cung cấp giúp bạn 5 thông tin chính tương ứng với thời gian / chi nhánh bạn đã lựa chọn:

 • Doanh thu: được thể hiện dưới dạng biểu đồ cột giúp bạn nắm bắt nhanh chóng tình hình kinh doanh của cửa hàng. Bạn có thể bấm vào giá trị tổng doanh thu để xem báo cáo chi tiết

 • Lợi nhuận gộp: tương tự mục doanh thu, lợi nhuận gộp được thể hiện dưới dạng biểu đồ đường cung cấp cho bạn góc nhìn về mức độ tăng trưởng của doanh thu, lợi nhuận gộp và chi phí giá vốn. Bạn có thể bấm vào giá trị tổng lợi nhuận gộp để xem báo cáo chi tiết

 • Thanh toán đơn hàng: thể hiện giúp bạn giá trị tiền hàng mà khách đã trả cho cửa hàng sau khi đã trừ đi các khoản hoàn tiền cho khách

 • Top sản phẩm / top nhân viên: thể hiện giúp bạn top 5 sản phẩm / nhân viên có các chỉ số bán hàng theo doanh thu / lợi nhuận / số lượng nhiều nhất. Bạn có thể tùy chọn tiêu chí lọc top theo nhu cầu

Để xem chi tiết các chỉ số báo cáo bạn bấm chọn báo cáo tương ứng ở mục báo cáo chi tiết:

2. Báo cáo doanh thu

Báo cáo doanh thu ghi nhận các đơn hàng có gói hàng ở trạng thái "Đã giao hàng", ngày ghi nhận là ngày giao hàng thành công.

Trong báo cáo doanh thu, doanh thu được ghi nhận bằng tổng giá trị các đơn hàng đã giao thành công trừ các đơn trả hàng cộng với phí giao hàng và thuế bán hàng. Cụ thể:

Doanh thu = Doanh thu thuần + Phí + Thuế

Trong đó:

 • Doanh thu thuần = Đơn giá x số lượng - Chiết khấu - Trả hàng
  - Đơn giá: là giá bán của từng sản phẩm
  - Số lượng: Số lượng sản phẩm bán ra (chưa trừ trả hàng)
  - Chiết khấu: Chiết khấu sản phẩm + Chiết khấu tổng đơn hàng phân bổ lên từng sản phẩm
 • Phí: Phí giao hàng
 • Thuế: Thuế bán hàng
 • Trả hàng: Tiền hàng trả lại
Lưu ý:
 • Đơn hàng có gói hàng ở trạng thái "Đã giao hàng" sẽ được ghi nhận vào báo cáo doanh thu. Ngày ghi nhận là ngày giao hàng thành công.
 • Đơn đặt hàng đã duyệt, hoặc đã xuất kho, đã thanh toán nhưng chưa giao thành công sẽ không được ghi nhận doanh thu.
 • Đơn trả hàng xuất hiện nhận hàng hoặc hoàn tiền sẽ được đưa vào báo cáo

Bạn có thể xem báo cáo dưới nhiều góc nhìn khác nhau bằng cách bấm CHỌN BÁO CÁO và lựa chọn loại báo cáo cần xem:

Các loại báo cáo doanh thu Sapo cung cấp:

 1. Doanh thu theo ngày
 2. Doanh thu theo tháng
 3. Doanh thu theo năm
 4. Doanh thu theo đơn hàng
 5. Doanh thu theo khách hàng
 6. Doanh thu theo nhóm khách hàng
 7. Doanh thu theo chi nhánh
 8. Doanh thu theo sản phẩm
 9. Doanh thu theo loại sản phẩm
 10. Doanh thu theo nhân viên
 11. Doanh thu theo nguồn bán hàng
 12. Trả hàng theo sản phẩm
 13. Trả hàng theo đơn hàng

Ngoài ra, bạn có thể tùy chọn khoảng thời gian cần xem khi bằng cách bấm chọn ngày tháng

Hoặc sử dụng bộ lọc  để lọc báo cáo theo nhu cầu

Bạn bấm chọn biểu tượng Xoay màn hình  để mở rộng các trường thông tin trong báo cáo.

Để xem chi tiết các giá trị báo cáo, bạn bấm chọn các giao dịch tương ứng

3. Báo cáo lợi nhuận

Báo cáo lợi nhuận gộp ghi nhận các đơn hàng có gói hàng ở trạng thái: “Đã giao hàng”, ngày ghi nhận là ngày giao hàng thành công.

Lợi nhuận gộp = Doanh thu - Giá vốn – Phí – Thuế

Trong đó:

 • Giá vốn (MAC) là giá vốn trung bình tại thời điểm sản phẩm được xuất kho.
 • Doanh thu = (Đơn giá x Số lượng – Chiết khấu – Trả hàng) + Phí + Thuế.
  - Đơn giá: Giá bán sản phẩm
  - Số lượng: Số lượng sản phẩm bán ra (không tính trả hàng)
  - Chiết khấu: Chiết khấu theo sản phẩm + Chiết khấu tổng đơn hàng phân bổ lên sản phẩm
 • Phí: Phí giao hàng
 • Thuế: Thuế bán hàng
 • Trả hàng: Tiền hàng trả lại
Lưu ý:
 • Đơn trả hàng xuất hiện nhận hàng hoặc hoàn tiền sẽ được ghi nhận vào báo cáo.
 • Giá vốn được tính vào thời điểm sản phẩm xuất kho và giá trị đưa vào báo cáo khi gói hàng được giao hàng thành công

Tương tự báo cáo doanh thu, bạn có thể xem báo cáo dưới nhiều góc nhìn khác nhau bằng cách bấm CHỌN BÁO CÁO và lựa chọn loại báo cáo cần xem:

Các loại báo cáo lợi nhuận gộp Sapo cung cấp:

 1. Lợi nhuận theo ngày
 2. Lợi nhuận theo tháng
 3. Lợi nhuận theo năm
 4. Lợi nhuận theo đơn hàng
 5. Lợi nhuận theo khách hàng
 6. Lợi nhuận theo nhóm khách hàng
 7. Lợi nhuận theo chi nhánh
 8. Lợi nhuận theo sản phẩm
 9. Lợi nhuận theo loại sản phẩm
 10. Lợi nhuận theo nhân viên
 11. Lợi nhuận theo nguồn bán hàng

Ngoài ra, bạn có thể tùy chỉnh thời gian / lọc báo cáo theo điều kiện mong muốn, xoay ngang màn hình xem báo cáo tương tự Báo cáo doanh thu.

4. Báo cáo thanh toán

Báo cáo thanh toán ghi nhận các khoản thu từ các chứng từ thanh toán cho đơn hàng sau khi đã trừ đi các khoản chi hoàn tiền cho khách trả hàng.

Thanh toán đơn hàng = Khách thanh toán - Hoàn tiền cho khách hàng

Trong đó:

 • Khách hàng thanh toán: Là các khoản thu từ các chứng từ thanh toán cho đơn hàng
 • Hoàn tiền cho khách hàng: Là các khoản chi từ các chứng từ hoàn tiền cho khách trả hàng
Lưu ý:
 • Ngày ghi nhận chứng từ vào báo cáo là ngày phát sinh giao dịch thanh toán
 • Báo cáo thanh toán chi ghi nhận các chứng từ thanh toán trên đơn hàng, không ghi nhận các phiếu chi tạo thủ công bên ngoài.

Tương tự báo cáo doanh thu, bạn có thể xem báo cáo thanh toán dưới nhiều góc nhìn khác nhau bằng cách bấm CHỌN BÁO CÁO và lựa chọn loại báo cáo cần xem:

Các loại báo cáo thanh toán Sapo cung cấp:

 1. Thanh toán theo ngày
 2. Thanh toán theo tháng
 3. Thanh toán theo năm
 4. Thanh toán theo phương thức
 5. Thanh toán theo nhân viên
 6. Thanh toán chi nhánh

Ngoài ra, bạn có thể tùy chỉnh thời gian / lọc báo cáo theo điều kiện mong muốn, xoay ngang màn hình xem báo cáo tương tự Báo cáo doanh thu.

Trên đây là các hướng dẫn thao tác sử dụng Báo cáo bán hàng trên ứng dụng quản lý bán hàng Sapo.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 1900 6750, hoặc gửi vào hòm thư: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc bạn thành công!


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: