Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Thêm mới khách hàng

Thêm mới khách hàng là thao tác cơ bản để bạn khởi tạo các thông tin của khách hàng và quản lý công nợ trong quá trình giao dịch sau này.

Để sử dụng tính năng Thêm khách hàng mới bạn thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Tại giao diện quản trị, bạn chọn Thêm > Chọn Khách hàng > nhấn icon + để thêm khách hàng

  • Bước 2: Tại giao diện Thêm mới thông tin khách hàng, điền những dữ liệu cần thiết như: Tên khách hàng, số điện thoại, email, địa chỉ

Lưu ý:
Sapo không bắt buộc và bắt trùng số điện thoại, mã khách hàng là tiêu chí định danh duy nhất trên hệ thống. Bạn có thể điền mã khách hàng do cửa hàng quy định hoặc lấy theo mã tự sinh của hệ thống.
  • Bước 3: Bạn chọn Lưu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo Thêm khách hàng thành công.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: