Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Danh sách đơn hàng và các thao tác trên danh sách

Bạn theo dõi trong phần Danh sách đơn hàng Sapo sẽ giúp bạn theo dõi được chi tiết trạng thái đơn hàng, tình trạng thanh toán, số tiền khách phải trả và số tiền khách nợ cho từng đơn hàng.

Danh sách đơn hàng là nơi tập hợp tất cả các đơn hàng được tạo. Bạn có thể xem các thông tin của đơn hàng: Mã đơn hàng, khách hàng, trạng thái đơn hàng, …

Tại danh sách đơn hàng bạn có thể thực hiện các thao tác:

1.Tìm kiếm đơn hàng

Tại danh sách đơn hàng bạn có thể tìm kiếm theo các tiêu chí sau: Mã đơn hàng, tên khách hàng, email khách hàng...rồi nhấn phím enter để tìm kiếm đơn hàng đó.

2.Lọc theo chi nhánh

Từ màn hình danh sách đơn hàng, để lọc đơn hàng theo chi nhánh bạn thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Nhấp vào icon Lọc theo chi nhánh

  • Bước 2: Trong danh sách các chi nhánh, chọn chi nhánh mà bạn muốn lọc

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: