Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Hướng dẫn cập nhật thông tin khách hàng trên app sapo pos

Sau khi Thêm mới khách hàng, nếu bạn muốn thay đổi thông tin hoặc xóa khách hàng ra khỏi hệ thống thì có thể sử dụng tính năng Cập nhật / Xóa khách hàng

Để cập nhật thông tin chi tiết một khách hàng, bạn thực hiện theo các bước sau.

  • Bước 1: Bạn vào mục Thêm > Khách hàng > Chọn khách hàng cần thao tác

  • Bước 2: Cập nhật thông tin

Tại đây, bạn có thể cập nhật thông tin khách hàng như: Tên khách hàng, Mã khách hàng, Số điện thoại, Email, Nhóm khách hàng, Địa chỉ.

  • Bước 3: Nhấn vào icon V để lưu cập nhật lại thông tin khách hàng, nếu không muốn lưu bạn nhấn vào X để hủy bỏ

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: