Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Danh sách phiếu kiểm hàng App Sapo

Tính năng Kiểm hàng của Sapo được sử dụng để thống kê tồn kho thực tế của sản phẩm, so sánh với số lượng hiện tại trong cửa hàng. Dựa vào đó bạn có thể quyết định thay đổi hoặc giữ nguyên số liệu tồn kho trong hệ thống.

Sau đây, Sapo sẽ hướng dẫn các bạn các thao tác xem danh sách phiếu kiểm hàng trong hệ thống Sapo:

Để xem Danh sách phiếu kiểm hàng bạn vào mục Sản phẩm > Kiểm hàng

Trên giao diện phần Phiếu kiểm hàng sẽ hiển thị danh sách các phiếu kiểm hàng để cho bạn thấy toàn bộ các phiếu kiểm hàng với trạng thái đã kiểm hàng và đang kiểm hàng. Tại đây bạn có thể thực hiện các thao tác:

1.Tìm kiếm phiếu kiểm hàng

Tại danh sách phiếu kiểm hàng bạn nhập vào ô Tìm kiếm: Mã phiếu kiểm hàng để tìm phiếu kiểm hàng hoặc lọc phiếu kiểm theo chi nhánh

2.Chi tiết phiếu kiểm hàng

Để xem thông tin chi tiết của phiếu kiểm , bạn vào mục Sản phẩm >  Kiểm hàng > Chọn phiếu kiểm muốn xem.

Bạn có thể xem được những thông tin như sau: Mã phiếu kiểm hàng, Kho kiểm hàng, Trạng thái, Ngày tạo, Ngày kiểm hàng, Nhân viên.

       -    Thông tin sản phẩm: Tên sản phẩm, tồn kho, chênh lệch

       -    Thông tin tổng: Số lượng kiểm thực tế, tồn kho, chênh lệch

Đối với những phiếu ở trạng thái đã kiểm hàng bạn có thể thêm ghi chú cho phiếu


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: