Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Cập nhật thông tin khách hàng trên App Sapo

Sau khi Thêm mới khách hàng, nếu bạn muốn thay đổi thông tin hoặc xóa khách hàng ra khỏi hệ thống thì có thể sử dụng tính năng Cập nhật / Xóa khách hàng

Để cập nhật thông tin chi tiết một khách hàng, bạn thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Bạn vào mục Đối tác > Khách hàng > Chọn khách hàng cần thao tác

  • Bước 2: Tại giao diện chi tiết khách hàng, chọn sửa thông tin khách hàng

  • Bước 3: Tại giao diện mới, Cập nhật trường thông tin

  • Bước 4: Nhấn vào icon V để lưu cập nhật lại thông tin khách hàng


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: