Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Hướng dẫn sửa thông tin sản phẩm trên App Sapo POS

Sau khi tạo sản phẩm, bạn có thể thay đổi các thông tin đã khởi tạo như: Ảnh sản phẩm, Tên sản phẩm, loại sản phẩm, các thuộc tính của phiên bản sản phẩm, chuyển trạng thái đang giao dịch/ ngừng giao dịch.

Trong bài này, Sapo sẽ cung cấp các nội dung sau:

1. Chi tiết sản phẩm

Để theo dõi chi tiết một sản phẩm, bạn cần thực hiện những bước sau:

  • Bước 1: Bạn nhấp vào mục Thêm > Sản phẩm > Chọn sản phẩm cần xem

  • Bước 2: Bạn có thể xem lại các thông tin mà mình đã khởi tạo: Tên sản phẩm, Phân loại, … và danh sách các phiên bản của sản phẩm

 

  • Bước 3: Bạn có thể thao tác sửa/ xóa phiên bản sản phẩm bằng cách nhấp chọn nhanh phiên bản sản phẩm
  • Bước 4: Bạn có thể xóa sản phẩm bằng cách nhấp icon thùng rác bên phải góc trên màn hình để tiến hành xóa sản phẩm khỏi hệ thống

2. Sửa thông tin sản phẩm

  • Bước 1: Sửa thông tin chung

Bạn có thể sửa tất cả các thông tin chung về Tên sản phẩm, Ảnh, Mô tả ngay tại màn hình chi tiết sản phẩm

Cập nhật lại Kho hàng và Phân loại của từng sản phẩm

Đối với những phiên bản có nhiều sản phẩm, bạn vào chi tiết phiên bản để cập nhật lại Quản lý kho và giao hàng cho từng phiên bản sản phẩm.

  • Bước 2: Sửa thuộc tính sản phẩm

Bạn thêm phiên bản hoặc sửa thuộc tính cho phiên bản sản phẩm

Đổi tên hoặc sửa Thuộc tính của Phiên bản sản phẩm

  • Bước 3: Sau mỗi lần sửa bạn nhấp icon V để cập nhật lại sản phẩm

Như vậy là bạn đã hoàn thành xong việc cập nhật thông tin chi tiết cho sản phẩm.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: