Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Danh sách đơn nhập hàng từ nhà cung cấp

Danh sách đơn nhập hàng là nơi tập hợp tất cả các đơn hàng được tạo. Bạn có thể xem các thông tin của đơn nhập hàng: Mã đơn nhập hàng, nhà cung cấp, trạng thái đơn nhập, tổng tiền,...

Để xem Danh sách đơn nhập hàng bạn vào mục Sản phẩm > Nhập hàng

Tại danh sách đơn nhập hàng bạn có thể thực hiện các thao tác:

1.Tìm kiếm đơn nhập hàng

Tại danh sách đơn nhập hàng bạn nhập vào ô Tìm kiếm: Mã đơn nhập hàng, tên nhà cung cấp.. Để tìm đơn nhập.

2.Chi tiết đơn nhập hàng

Để xem thông tin chi tiết của đơn nhập, bạn vào mục sản phẩm > Nhập hàng > Chọn đơn hàng muốn xem.

       -    Thông tin sản phẩm: Tên sản phẩm, số lượng, giá, thành tiền, thuế của sản phẩm

       -    Thông tin thanh toán: Số lượng hàng trong đơn, tiền hàng, thuế và tổng tiền phải trả

       -    Thông tin nhập hàng: Trạng thái, nhà cung cấp, nhân viên, chính sách giá,...của đơn hàng

       -    Bạn có thể xem/ cập nhật hóa đơn, phiếu nhập kho, hay tạo đơn trả cho đơn nhập hàng tại đây.

Đối với những đơn ở trạng thái chưa tạo hóa đơn và chưa nhập kho bạn có thể tiến hành hủy đơn nhập nếu không muốn nhập hàng nữa.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: