Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Quản lý công nợ khách hàng trên App Sapo

Tính năng quản lý công nợ khách hàng sẽ hỗ trợ bạn quản lý các khoản nợ của người mua theo lịch sử giao dịch tại cửa hàng. Sapo cung cấp các nội dung sau để quản lý công nợ khách hàng:

1. Ghi nhận công nợ khách hàng

Khi khách phát sinh giao dịch, bạn thực hiện các thao tác tạo đơn bán hàng

  • Giao diện App POS bán hàng

Tạo đơn hàng thành công, tại ô Tiền khách đưa bạn nhập giá trị 0 hoặc giá trị nhỏ hơn tổng tiền khách phải đưa và nhấn Hoàn thành, lúc này khách hàng đó sẽ được ghi nhận công nợ.

  • Giao diện tạo đơn hàng App Sapo

Sau khi tạo đơn hàng thành công, ở mục thanh toán bạn nhập giá trị nhỏ hơn tổng tiền khách phải trả để ghi nhận công nợ cho khách hàng này.

Đơn hàng ghi nợ cho khách hàng sẽ ở trạng thái như sau:

Phần thanh toán hiển thị dấu tròn màu đỏ hoặc màu cam, thể hiện đơn hàng của khách hàng này chưa thanh toán hoặc đã thanh toán một phần.

2. Theo dõi công nợ của khách hàng

  • Bước 1: Vào mục Đối tác > Khách hàng > Tìm kiếm/ Chọn khách hàng cần theo dõi công nợ

  • Bước 2: Tại chi tiết khách hàng > Chọn thẻ Công nợ

Công nợ của khách hàng được ghi nhận chi tiết theo mã phiếu, mã hóa đơn.

    -   Ngày giờ thực tế ghi nhận đơn hàng

    -   Giá trị ghi nhận công nợ

    -   Số tiền nợ tính đến thời điểm hiện tại

  • Bước 3: Chọn thời gian kết thúc để theo dõi các chứng từ ghi nợ của khách hàng tính đến thời điểm được chọn.
Lưu ý:
Bạn chỉ có thể theo dõi công nợ của khách hàng từ ngày khởi tạo đến thời điểm nhất định được chọn.

Ngoài cách trên bạn có thể vào mục Thêm > Báo cáo > Báo cáo tài chính > Báo cáo công nợ phải thu để theo dõi những khoản công nợ phải thu của toàn bộ khách hàng.

  • Báo cáo công nợ phải nợ


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: