Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

Hướng dẫn thêm mới phiên bản sản phẩm

Một số sản phẩm có những tuỳ chọn khác nhau về kích cỡ, màu sắc,… vì vậy Sapo được tích hợp thêm tính năng Thêm mới sản phẩm có nhiều tuỳ chọn để giúp bạn quản lý tốt hơn.

Để thêm mới sản phẩm có nhiều tuỳ chọn, bạn cần thao tác theo những bước sau:

  • Bước 1: Vào mục Sản phẩm > Danh sách sản phẩm > chọn sản phẩm muốn thêm phiên bản

  • Bước 2: Tích chọn ô Thêm phiên bản

  • Bước 3: Bạn thêm thông tin các thuộc tính

     -   Thuộc tính: Các thuộc tính bạn có nhập có kích thước và phiên bản sản phẩm

     -   Mã sản phẩm: Không bắt buộc nhập, hệ thống tự sinh

     -   Mã vạch: Mã định danh để quản lý sản phẩm. Các sản phẩm sẽ không được trùng mã với nhau, mã không chứa kí tự đặc biệt, không có dấu và khoảng cách. Bạn bỏ trống hệ thống sẽ tự sinh mã SKU theo cấu trúc riêng.

     -   Đơn vị: Đơn vị sản phẩm

     -   Khối lượng: Mặc định tính theo gam

Nhập thông tin tồn kho ban đầu và giá vốn của từng kho

Nhập đầy đủ giá nhập, giá bán buôn, giá bán lẻ giúp việc quản lý doanh thu dễ dàng hơn

Thiết lập quản lý cho phiên bản trạng thái đang giao dịch/ ngừng giao dịch, áp dụng thuế.

  • Bước 4: Bạn nhấn V để lưu sản phẩm


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: