Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Quản lý sản phẩm app Sapo Pos

Ngoài việc quản lý sản phẩm trên máy tính, bạn có thể thêm mới sản phẩm và quản lý chúng trên điện thoại - bằng app Sapo Pos

Trong phần quản lý sản phẩm app Sapo Pos, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thao tác:

Hướng dẫn thêm mới sản phẩm trên App Sapo POS

Thêm mới sản phẩm có nhiều phiên bản trên App Sapo POS


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: