Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Nhận hàng vào kho và phân bổ phụ phí vào giá nhập trên app Sapo

Sau khi tạo đơn nhập hàng và khi nhà cung cấp giao hàng, bạn cần tạo phiếu nhận hàng để ghi nhận số lượng hàng nhập vào kho, lúc đó sản phẩm trong phiếu nhập sẽ tăng tồn kho tương ứng.

  • Bước 1: Ở mục Sản phẩm > Nhập hàng, chọn đơn nhập hàng cần nhận hàng vào kho

  • Bước 2: Ở phần chi tiết đơn nhập, nhấn chọn Phiếu nhập kho

  • Bước 3: Ở phần Tạo phiếu nhập kho, bạn có thể thay đổi:

       -    Sản phẩm: Chọn sản phẩm cần nhập kho bằng cách tick chọn vào ô vuông đặt trước Tên sản phẩm. Bạn nhấn vào sản phẩm nhập con số tương ứng để thay đổi số lượng sản phẩm cần nhập.

       -    Thêm chi phí nhập kho: Khi nhận hàng từ nhà cung cấp có phát sinh chi phí khác cần phân bổ vào giá nhập, bạn nhấn chọn Thêm chi phí nhập kho. Bạn điền tên chi phí, giá trị, thuế (nếu có). Chi phí sẽ được phân bổ vào giá nhập theo tỷ lệ đơn giá nhập của sản phẩm trong đơn. Khi đó giá trị nhập kho sẽ được cộng thêm chi phí phân bổ tương ứng và ảnh hưởng tới giá MAC của sản phẩm.

       -    Ghi chú: Thêm ghi chú cho phiếu nhận hàng.

Lưu ý:
Số lượng sản phẩm tạo phiếu nhận phải nhỏ hơn hoặc bằng số lượng sản phẩm trong đơn hàng
  • Bước 4: Bạn nhấn icon V góc trên bên phải màn hình để hoàn tất đơn nhập hàng vào kho, phần mềm sẽ hiển thị thông báo: Tạo phiếu nhập kho thành công

Sapo hỗ trợ bạn nhập hàng vào kho một phần, số hàng còn lại sẽ được ghi nhận hàng đang về và bạn vẫn có thể tiếp tục nhập hàng cho đến khi nhập hết hàng.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: