Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Danh sách khách hàng

Danh sách khách hàng hiển thị các thông tin của toàn bộ khách hàng như: Tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại và trạng thái của khách hàng.

Tại trang Danh sách khách hàng bạn có thể:

1. Xem chi tiết khách hàng

Để xem chi tiết thông tin khách hàng bạn vào mục Đối Tác > Khách hàng > Chọn khách hàng muốn xem

Tại màn hình Chi tiết khách hàng bạn có thể thao tác trực tiếp như: Nhắn tin, gọi điện, email, định vị vị trí cho khách hàng nhanh chóng.

Ngoài ra, bạn có thể thực hiện thao tác xóa khách hàng khỏi hệ thống một cách dễ dàng.

2. Tìm kiếm khách hàng

Thanh tìm kiếm tại trang danh sách khách hàng cho phép bạn tìm kiếm một khách hàng cụ thể với thông tin như: Tên khách hàng, email, số điện thoại...

Để tìm kiếm khách hàng trong danh sách bạn vào mục Đối Tác > Khách hàng > Chọn Tìm kiếm > Nhập thông tin cần tìm kiếm.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: