Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Thêm mới sản phẩm có nhiều phiên bản trên App Sapo POS

Một sản phẩm có những tùy chọn khác nhau về kích thước, màu sắc,... Vì vậy, Sapo đã tích hợp tính năng Thêm mới sản phẩm có nhiều tùy chọn để giúp bạn quản lý tốt hơn. Để thêm mới sản phẩm có nhiều tùy chọn ngay trên app Sapo POS, bạn cần thực hiện theo những bước sau:

  • Bước 3: Bạn thêm thông tin thuộc tính

Nhập tên thuộc tính hoặc chọn một trong các thuộc tính trong danh sách hệ thống gợi ý để tạo mới thuộc tính sản phẩm.

- Thuộc tính: Các thuộc tính có thể có của 1 sản phẩm như Kích thước, chất liệu, màu sắc… Tối đa là 3 thuộc tính cho 1 sản phẩm.

Tiếp theo, bạn nhập các giá trị của thuộc tính và nhấn icon “+” để thêm giá trị thuộc tính cho sản phẩm. Ví dụ thuộc tính màu sắc thì có: Xanh, đỏ, tím,...

Nhấn icon V để hoàn thành thêm mới thuộc tính.

  • Bước 4: Đối với mỗi tùy chọn thuộc tính, hệ thống sẽ tự sinh ra các phiên bản sản phẩm tương ứng

       -    Nhập giá trị thuộc tính, mã SKU, Barcode, giá sản phẩm của từng phiên bản sản phẩm

       -    - Kho hàng: điền đơn vị tính, khối lượng của phiên bản sản phẩm và tồn đầu kho, giá vốn cho chi nhánh khởi tạo tương ứng,...

Bạn thiết lập thuế, cho phép bán đối với phiên bản tương ứng,...

Xóa phiên bản đối với những phiên bản không cần tới.

  • Bước 5: Bạn nhấn icon V để lưu và đã tạo sản phẩm mới có nhiều phiên bản thành công

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: